Články z roku 2010

Zápis ze schůze Plesového výboru maturitního plesu Arcibiskupského gymnázia (AG), konané dne 9. 12. 2010, 18.00 hod. v knihovně školy.

Dne 1. prosince 2010 se vydaly společně obě oktávy do pražského Eurocentra pod vedením pana profesora Hajíčka. Návštěvu nám zařídila pí. prof. Pabištová v rámci hodin společenských věd. Přednáška o Evropské unii sice neoplývala novými informacemi, ale zato výstižně shrnula ve vyučování již probranou kapitolu.

Ve čtvrtek 8. prosince 2010 navštívila náš maturitní seminář ze ZSV velice milá návštěva - klinická psycholožka paní PhDr. Ludmila Weinholdová.

VYZVĚDAČI stále táhnou

Staré, ale dobré - to v plné míře platí o hře, kterou před dávnými lety vymyslel Jaroslav Foglar pro svůj oddíl. Na AG se letos konal 14.ročník tohoto tradičního prosincového podniku a do nevlídného sobotního odpoledne 11.12. vylákal skoro 70 postav.

V neděli 17. 10. 2010 byla naše třída 4. B v Divadle U Hasičů na divadelním představení od Jaromíra Břehového SBOROVNA. Byl to náš první výlet s paní profesorkou Věrou Pabištovou, naší češtinářkou, a všichni doufáme, že ne poslední.

Již tradiční akce naší školy, která v adventní čas pohladí po duší a potěší srdce, navodila i letos příjemnou předvánoční atmosféru nejen na 20 minut velké přestávky. Zpěváci a hudebníci z řad našich studentů z různých ročníků i pár kantorů v čele s hlavním organizátorem a dirigentem prof. Z. Lauschmannem zazpívali a zahráli tři vánoční písně, z nichž při poslední s příznačným názvem Čas radosti, veselosti se radostně přidalo početné žákovské i učitelské publikum na schodech. Děkujeme!

V úterý 16. listopadu jsme beze ztrát absolvovali výlet do pražské ZOO v Troji.

Projekt Příběhy bezpráví v roce 2010 přibližujeme tentokrát především pohledem zúčastněných studentů:

Srdečně Vás zveme na
SLAVNOSTNÍ ADVENTNÍ KONCERT AG

chrám Sv. Ludmily, 15. 12. 2010, 19:00 hod.


Filmový kroužek AG Vás srdečně zve na promítání filmu
JOHN RABE
Ctihodný občan Třetí říše
v pondělí 13. prosince 2010 od 15:30 do 18:00 v učebně 311


Ve středu 8.12. ve 12.05 hod. bude ve škole slavena mše u příležitosti Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie.
Hudbou a zpěvem provázejí - Manželé Radovi.

Sobota 11. 12. 2010
Milí studenti, vážení rodiče! Přiblížil se čas vánoční a s ním i vyzvědači...


V sobotu 4. prosince se ve škole konal jubilejní 10. ročník matematické soutěže Matematico OPEN.

Přátelé,
v 311 bude 7. 12. na programu večer Valerie a týden divů. Srdečně zdraví Marie Kf

Při jednání rady rodičů Arcibiskupského gymnázia, následujícím po třídních schůzkách ve středu 24. listopadu 2010, byla doplněna rada rodičů AG a proběhla volba předsednictva, předsedy, místopředsedy, pokladníka a revizní komise.

Všichni žáci AG vykonali státní maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Cizího jazyka na vyšší úrovni. Následující tabulka ukazuje srovnání požadované minimální bodové úspěšnosti a průměrný výsledek našich žáků.

Blahopřejeme vítězům, všem děkujeme za účast a držíme palce našim reprezentantům za týden na Matematico OPEN.

Společenská akce a zároveň prostor pro setkání studentů s profesory a rodiči v prostředí a náladě značně neformální- to je tradiční Společenský večer naší školy, jež letos proběhl již po sedmnácté. Úsilí obou septim vyústilo po několika měsících ve velmi příjemný večer s nádechem elegance a jemnou příchutí historie, kterou způsobilo zvolené téma první republiky. Co se oproti předchozím ročníkům změnilo, bylo především místo konání- poprvé se totiž akce uskutečnila v KD Ládví.

Do školské rady Arcibiskupského gymnázia byl zvolen Ondřej Špaček.
Dne 25. listopadu 2010, Richard Mašek, ředitel školy

Přátelé,
v 311 bude 23. 11. na programu večer Rozmarné léto. Srdečně zdraví Marie Kf

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky dne 24. listopadu 2010.

Vážení studenti,
srdečně Vás zveme na filmovou noc, která se koná tento pátek (26.11.) ve škole. Na programu bude trilogie Pána prstenů.

Vážení studenti, vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že i tento školní rok 2010/2011 proběhne plánovaná mezinárodní výměna s gymnáziem Saint Vincent v Rennes ve Francii.

Ve středu 10. listopadu nás pátou a šestou hodinu navštívila slečna Doležalová a my jsme se měli učit historickým tancům.

Pro doplňující volby do školské rady odsouhlasili svou kandidaturu tito kandidáti:

Chladno, pošmourno, mlhavo ... tak akorát na to uvařit si konvici dobrého čaje a uvelebit se v křesle s pěknou knížkou. Komu by se za takového počasí chtělo ven? Devět statečných se našlo, mj. bratr Mohykán Figi, vzácná návštěva od východu S. Jana Bosco, duše podniku Zdeněk, bez něhož by výlet nebyl, staří mazáci i noví parťáci.

Ve středu 6.října 2010 jsme ve tříčlenné sestavě složené z účastníků semináře ZSV (já, Honza Guziur a Marian Boubel) navštívili celodenní soubor přednášek na téma Český parlament a parlamentarismus pořádaný Informačním centrem Parlamentu České republiky.

Přátelé,
v 311 bude 9. 11. na programu večer Farářův konec. Srdečně zdraví Marie Kf

Školní klub otvírá nové kroužky v hudebním oboru:

  • Přípravný pěvecký sbor

  • Orchestr AG

  • Chvalme Pána písněmi - Hra na zobcovou flétnu

  • Kytarový kroužek

  • Kroužek hry na varhany


Meziškolní matematická soutěž malých týmů + doprovodný program
Víkend 4.-5.12.2010

Milí přátelé!
MATEMATICO (blíže viz příloha) je sice matematická soutěž, ale vůbec ne pouze pro matematiky. Je to vlastně jen soutěžní hra, kterou Arcibiskupské gymnázium pořádá každý podzim od r. 2001 pro školy z Prahy a okolí jako časově nenáročnou akci ve všední den.

Právě chystaný 10.ročník chce tuto hezkou aktivitu otevřít širšímu okruhu zájemců - pro mimopražské účastníky tedy přichází v úvahu akce víkendová. Vlastní soutěž proběhne v sobotu po obědě, větší díl víkendu vyplní doprovodné programy - mj. i večerní hra na Starém Městě.

Kantorský výlet Sváteční středa
VRÁŽ - STŘEDA 17. 11. 2010


Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2009/2010.

Konání:
14. října 2010 v hovorně AG v 16.00 hod.

Ve středu 24. listopadu 2010 (den třídních schůzek) se budou konat doplňovací volby do školské rady AG na dvě uvolněná místa. Volné je 1 místo pro zástupce učitelů a 1 místo pro zástupce zletilých žáků nebo zákonné zástupce žáků nezletilých. Volební řád a informace o termínech a způsobu nahlašování kandidátů uvádíme níže.

Richard Mašek

Přijďte zažít autentickou atmosféru První republiky v režii septim Arcibiskupského Gymnázia! Již 12.11.2010 od 19:00. Živá hudba, rozličná taneční představení, chutné občerstvení a dobové atrakce! Lístky jsou k dostání u studentů septimy A a B za 130 kč, s místenkou o 50 kč více.

Odjížděli jsme ve středu 29.9.2010, do penzionu Vesna v Jizerských horách. Sraz byl stanoven na 8:15 , odjezd na 8:30. Jako doprovod s námi jeli třídní prof. Klíma , prof. Vanišová , otec František a ze septim Terka Vernerová, Lucka Zubinová, Marie Andresková a Kristýna Hromková.V plné sestavě jsme nasedli do autobusu a vyrazili. Cestou jsme si domluvili, jak se rozdělíme na pokoje .

CELOŠKOLNÍ PROJEKT VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11
Umění žít s lidmi a pro lidi (kompetence sociální a personální)

Také letos nás všechny čeká celoškolní projekt. Jeho patronkou je pro letošní rok svatá Anežka, která zasvětila část svého života pomoci nemocným a potřebným. Právě v její dobročinnosti, péči a zájmu o nemocné, slabé či pronásledované bychom chtěli Anežku napodobit.

Přátelé,
v 311 budou 19. 10. na programu dopoledne O slavnosti a hostech a večer Sedmá pečeť. Srdečně zdraví Marie Kf

9. 10. 2010. - Čerčanský chlum
Celodenní výprava barevným a voňavým podzimem.


Sraz jsme měli v 8:40 v metru na Zličíně. Do Plzně jsme vyrazili žlutým autobusem StudentAgency. V autobuse jsme se dívali na Přátelé. Také jsme dostali horkou čokoládu a sluchátka. Cesta trvala asi hodinu...

Termín: 8.9.-10.9.2010

Vycházeli jsme s loňské dobré zkušenosti uspořádat odděleně kurz pro primu A a B, což se nám i letos osvědčilo.

Přátelé,
v 311 budou 5. 10. na programu Žert a Já, truchlivý bůh. Srdečně zdraví Marie Kf

Sotva nám začal nový školní rok, už se nám k nelibosti mnohých profesorů podařilo znovu vyklouznout ze školy, a to hned na celý týden. Výběr studentů sext a septim o celkovém počtu dvacet šest osob jednoho jasného rána nastoupil pod vedením zkušeného týmu profesorů do autobusu, který je po nelidských deseti hodinách cesty dopravil do městečka Bad Münstereifel ležícího v lůně pohoří Eifel, kde se uskutečnila první část jubilejní sedmnácté výměny se studenty místního katolického gymnázia St. Angela.

11. 9. 2010
Hezká místa, dobré cyklopoježdění, prima lidičky

Pravidelná úterní mše v malé kapli ve druhém patře bude vždy
od 13.00 hod. (Tak, aby se dal stihnout oběd i následující
vyučovací hodina.) otec František

V pátek 10. září 2010 přišel na pozvání prof. V. Pabištové do AG na dvě hodiny na návštěvu pan dr. Tomáš Vrtný ze vzdělávací agentury Sokrates, aby oktavánům řekl nějaké informace o studiu na vysokých školách, ale i přijímacím řízení a dalších věcech, které s tím souvisejí.

Přátelé,
v 311 jsou zítra na programu Skřivánci na niti, za týden Ucho. Srdečně zdraví Marie Kf

v tomto týdnu probíhá domluva rozvrhu jednotlivých kroužků (rozpis na webu)
Do středy 15. září 2010 se vybírají přihlášky do školního klubu - knihovny, PC klubu a kroužků.

První školní čtvrtek jsme s 6. B vyrazili na literárně-historický pražský minivýlet. Cílem byla obora Hvězda s letohrádkem, jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze. Prohlédli jsme si expozici v přízemí, připomněli renesanci, shlédli krátký film o Hvězdě.

Vážení rodiče, milí studenti,
od září 2010 zahajujeme činnost Školního klubu při Arcibiskupském gymnáziu. Klub AG je otevřen pro studenty nižšího gymnázia. Chceme vytvořit zázemí pro aktivní odpočinek studentů a prostor pro jejich další vzdělávání. Školní klub nabízí pravidelné zájmové kroužky, možnost využívat studovnu s knihovnou a počítačovou místnost. Zároveň pořádá různé akce v průběhu školního roku.

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2010-2011


Roční plán 2010/2011 má strukturu přehledného kalendáře.

Školní mše ve druhém patře naproti ředitelně začnou v pátek 17. září. Jako obvykle v úterý a v pátek v 7.30 hod. Účast odměněna zvýšením míry naděje na věčný Život a hlavně zintenzivněním důvěrného vztahu s Nejvyšším.

školní kaplan

Svárovská lípa
Poprázdninový cyklovýlet 11. 9. 2010

Milí přátelé bicyklů! Prázdniny sice skončily, ale pořád je léto a můžeme ještě někam vyjet, ne? Z Prahy na západ to není tak do kopce, ...

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na slavnostní mši svatou k zahájení nového školního roku ve středu 1. září 2010 v 9 hodin v kostele sv. Ludmily.

Po skončení mše sv. (v 10 hodin) se studenti sejdou ve třídách s třídními profesory.

Letošní prázdninové cykloputování bylo opravdu pro pohodáře, jak sliboval zvací letáček. Ne že by se nic neujelo nebo že by nebylo dost zážitků - přes 240 km přece není tak málo a smutkem ani dlouhou chvílí jsme rozhodně netrpěli. Pohoda a dobrá nálada se držela díky pohodovým účastníkům, kteří si celé to kočovné živobytí dovedli jaksepatří společně užít.

Bulharské Rodopy splnily očekávání: mírná exotika

Leckoho asi zaskočilo vůbec nejdřív samotné cestování na Balkán: hodiny strávené na srbských hranicích prostě patří k věci, otázky jsou zbytečné. Místní doprava v Bulharsku také není zařízená na 21-členné skupiny, ale vše je řešitelné, ochota nechybí.

Konání:
29. června 2010 v hovorně AG v 15.00 hod.

Událo se to ve dnech od 16. do 22. května, kdy se skupina dvaceti a jednoho studenta vydala v doprovodu paní profesorky Grünwaldt a její kolegyně sestry Karin do oblasti okolo Ebermannstadtu (Němci označováno jako Fränkische Schweiz), kde se uskutečnila druhá část výměnného pobytu se studenty místního gymnázia.

ŽEŽULSKÝ MARATÓN 17.4.2010
Nádherné počasí, kouzelná krajina, prima lidičky

Jarní maratóny bývají dost podobné, ale zřejmě to nezmenšuje jejich oblibu. Jak jinak by 27 osob vstávalo skoro ještě v noci kvůli brzkému vlaku do Senohrab? A 26 z nich došlapalo přes hory doly až do Rostoklat - dobrých 44km. Dalších 19 výletníků se přidalo na 13.kilometru ve Stříbrné Skalici jako půlmaratonci, takže vyhlídkový vrch Žežule (432m) u Kostelních Střimelic zažil rekordní návštěvu.

Zájezd do Španělska se v termínu 24.9. - 3.10.2010 ruší pro malý počet zájemců. V případě zájmu se zájezd uskuteční v náhradním termínu, další informace v novém školním roce 2010/2011.

SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY

Také během letošního školního roku se studenti historického semináře (HS), tercie B, sexty B a septimy A účastnili průběžně různých aktivit, které přispěly k jejich hlubšímu poznání našich novodobých dějin. Postupně navštívili zajímavé expozice v Památníku na Vítkově (HS, septima A, tercie B), ve Strahovském klášteře (na téma Církev v období totality - HS), v Armádním muzeu na Žižkově (Období 1914 - 1945 - HS, obě septimy, sexta B, tercie B) a Památník heydrichiády (HS, septima A).

V letošním školním roce zastupovala naši školu v soutěži SOČ (obor historie) Monika Vernerová, studentka V. A, se svou prací Svatořečení Anežky České 1989 a jeho vliv na Sametovou revoluci. Zajímavé téma z novodobých dějin zpracovala nejen na základě dostupné literatury, ale využila i původního osobního svědectví pamětníků.

V krajském kole získala Monika - mimo jiné díky výborné ústní obhajobě - 1. místo, a tak úspěšně reprezentovala naši školu také v kole celorepublikovém.
Srdečně blahopřejeme!
Hana Almerová

KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA V SEMINÁŘI ZSV - dne 25. května 2010 - zpráva

V úterý 25. května 2010 poctila na pozvání pí. prof. V. Pabištové náš seminář ze základů společenských věd milá a usměvavá paní dr. Weinholdová, klinická psycholožka působící v Černošicích.

NUTRICII opanovali Rejnoci
O víkendu s legendou 5-6/6/2010

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů - pro Barboru KACHLÍKOVOU, studentku VIII. A Arcibiskupského gymnázia - za studii Adam Smith - ekonom a morální filozof

Dne 14. 6. 2010 jsme místo první a druhé vyučovací hodiny měli besedu s techniky z jaderné elektrárny Temelín.

Arcibiskupské gymnázium zaznamenalo další úspěch na poli umění - po oratoriu Messiah může do světa vyslat i Brittenovu operu.

Čtvrtek 24. června 2010 v aule AG od 17 hodin.

Ve temínu 24.9.-3.10.2010 se uskuteční zájezd do Španělska. Zájezd je určen studentům vyššího gymnázia (tzn. kvintám, sextám, septimám a oktávám ve školním roce 2010/2011), především španělštinářům, při nenaplnění kapacity i dalším studentům.
Těšíme se na vaši účast. Přihlášky je nutné odevzdat do 24. června 2010.

Od 15. června 2010 je zpřístupněno přihlašování do seminářů ve třetím kole. Některé málo obsazené semináře z 2. kola byly vyřazeny.

1. Vyjádřete se ZNOVU VŠICHNI k úmyslu přispět na semináře (2.500,- paušálně pro studenta za ročník), aplikace je k tomuto rozhodnutí pro všechny připravena. Počet platících ovlivní konečnou strukturu otevřených seminářů po třetím kole. Týká se všech studentů od budoucích kvint po budoucí oktávy!!!

Železné hory a okolí
Prázdninové cykloputování spíše pro pohodáře
pondělí 16. - pátek 20. 8. 2010

Milí přátelé kol a modré oblohy...

Otevírám dveře a překračuji práh aneb Oktáva A se loučí a poroučí
Slibovaný sborník textů oktávy A 2010 je na světě a budete si ho moci půjčit v knihovně AG. Najdete v něm povídky téměř od všech studentů této třídy, vybrané domácí slohy od tercie do oktávy a také nejlepší klauzurní a maturitní práce, které si můžete přečíst i na těchto stránkách.

Od 10. června 2010 bude zpřístupněno přihlašování do seminářů ve druhém kole. Některé málo obsazené semináře z 1. kola byly vyřazeny.

čtvrtek 24. června 2010 v sále auly Arcibiskupského gymnázia od 17.00

  • synonymum pro závěrečný maraton uměleckých vystoupení studentů AG
  • prostor pro prezentaci jejich tvorby, tvůrčí činnosti v průběhu roku, pro zviditelnění výrazných talentů
  • nyní je příležitost ověřit si své schopnosti v praxi, podělit se s ostatními


Vítr vál k Nutricii
Víkend s legendou
5. - 6. 6. 2010

Milí přátelé čerstvého povětří! Nutricie je hornatý ostrůvek kdesi v tropické Melanésii...

V týdnu od 17.5. do 20.5. 2010 proběhly na AG maturity. A byly, s jedinou výjimkou, velmi úspěšné. V oktávě A skládalo zkoušku z dospělosti dvacet osm studentů, osmnáct z nich prospělo s vyznamenáním, devět dokonce se samými výbornými. V oktávě B maturovalo jedenatřicet studentů, jeden neprospěl, třináct jich prospělo s vyznamenáním, šest se samými výbornými. Studenti většinou podali obdivuhodné výkony, kterými mnohdy překvapili nejen maturitní komise, ale i sami sebe. Všem úspěšným absolventům moc blahopřejeme, se ctí úspěšně ukončili studium na AG.

25.5. vyšlo 1. oficiální číslo Časopisu AG. Po dlouhé době je tedy opět za co utrácet peníze. Hlavní téma 1. čísla je školní kuchyně, které je věnována obsáhlá reportáž, odhalující mnohá tajemství. K tomu se váže rozhovor s paní, která hlídá fronty a několik názorů na školní jídelnu.

Chcete si zazpívat v opeře?

V úterý 8.6. v 19:00 zazní v sále Casa Gelmi, Korunní 30, Praha 2 nádherné dílo Benjamina Brittena - opera The Little Sweep. Můžete si v něm zazpívat i Vy!

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2010/2011 je v nabídce prozatím 50 seminářů. 6 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Semináře pro školní rok 2010 - 2011

V pátek proběhla v kapli školy přehlídka hudebních vystoupení studentů, kteří se aktivně věnují ve svém volném čase hudbě, ať už jednotlivě nebo v různých hudebních uskupeních.

Během školního roku 2008/2009 nazkoušela na Arcibiskupském gymnáziu v Praze naše třída (nyní VI.A) pod vedením paní profesorky V.Valíkové několik scének z nejznámějších her nejslavnějšího dramatika historie - Williama Shakespeara.

Vyrazili jsme pěšky okolo 8:15 s paní prof. Cvachovou směrem k metru I. P. Pavlova. Cestou jsme my kluci probírali českou účast na MS v Německu. Chvíli poté jsme dorazili ke stanici a vešli do metra, kde jsme pokračovali na stanici Vltavská. Málem jsme se do metra všichni nevešli, ale řidič byl hodný a počkal, až do metra všichni nastoupíme. Od Vltavské jsme pokračovali tramvají na zastávku Letenské náměstí, kde jsme pokračovali pěšky k muzeu. Cestou jsme viděli také budovu Národního zemědělského muzea.

V krajském kole Olympiády z českého jazyka dosáhli naši studenti v nemalé konkurenci velmi pěkných výsledků, opravdu gratulujeme!

Ve dnech 8.- 14.5. 2010 se celkem 34 studentů (21 ze septimy A, 13 ze septimy B) zúčastnilo sportovního kurzu ve středisku Lékařské fakulty UK v Dobronicích u Tábora. Sportovní náplň zajišťovaly instruktorky Jana Chloupková, Pavla Synovcová a Marie Kroftová.

Ve středu 10. března 2010 jsme šli, na základě nabídky naší paní profesorky Pabištové, zúčastnit se celodenní přednášky na téma Parlament a parlamentarismus. Z našeho školního semináře ZSV jsme byli již druhá skupina ze sext, která měla tuto možnost. Seminář se konal v Informačním centru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Zpráva z estetického kurzu sext ve Štěkni.

Naše gymnázium se prvním rokem zapojilo do výměny s francouzským gymnáziem Svatého Vincenta v Rennes. Na výměně se podílelo 23 českých studentů z kvarty, kvinty, sexty a septimy a 26 francouzských sextánů z mezinárodní evropské sekce gym. Sv. Vincenta v Rennes.

Soutěž Talent AG se vrací,

proběhne 28.5. od 11 hod.
Zájemci, přihlaste se :)

Kdo letos získá putovní pohár?

Ve čtvrtek o velké přestávce proběhlo před sborovnou tradiční jarní Zpívání na schodech, tentokrát i s nástroji.

BESEDA O KŘIŽOVATKÁCH S RADKEM JOHNEM 15. dubna 2010
V rámci preventivní péče o dorost kvart a kvint AG nám naše výchovná poradkyně zprostředkovala na 15. dubna 2010 v Divadle U Hasičů besedu s panem Radkem Johnem na téma Křižovatky, tedy životní křižovatky, mezní situace, do kterých se mladí lidé díky životním nástrahám mohou dostat.

Dne 29.4. se konal semifinálový závod juniorského maratonu pražských škol. Naši školu reprezentovalo 7 chlapců a 3 dívky: Miloslav Pavelka, Jan Fait, Veronika Vernerová, Pavel Taufer, Klára Vernerová, Dominik Andreska, Lucie Sezemská, Ondřej Zezulák, David László, Jakub Říha.

Sraz jsme měli v 7:40 na Zličíně, kam jsem přišla včas, ačkoli to bylo tak strašně brzo. Když přišel i zbytek třídy, přesunuli jsme se na autobusové nádraží, kde jsme vyčkali příjezdu autobusu.

Divadelní dílna - Divadlo 2. poloviny 20. století
Pondělí 29.3., zatímco většina gymnázia ve velké tělocvičně povzbuzovala své volejbalové výběry, trávila oktáva A velmi pracovně v aule školy.

Vážení přátelé,
jako každoročně vás zveme na veřejnou přehrávku maturantů z HV a veřejné obhajoby maturitních prací maturantů z VV a letos i z IVT,

V obvodním kole OCJ se z našich studentů na předních místech nacházejí a do krajského kola postupují:

Oktáva A se pomalu loučí...

a VV připravuje sborník literárních textů, které vznikly jako přímý či vedlejší produkt hodin ČJL od tercie až po maturitní písemky. Zatím jen malá ochutnávka.

11. 2. se herecká společnost sexty A zúčastnila Arcidiecézní přehlídky církevních škol. Díky tomuto představení byla oslovena pořadateli Šrámkovy Sobotky. 4. 7. bychom se měli festivalu zúčastnit!

Prvomájová vyjížďka z Prahy na východ:
Cyklokilo proti Labi

Sobota 1.5.2010


SETKÁNÍ sext a septim AG s policejním radou pplk. JUDr. MILOSLAVEM DOČEKALEM - ZPRÁVA

V úterý 16. února 2010 se studenti obou sext a septim, v rámci prevence patologických jevů, zúčastnili v Divadle U Hasičů setkání s emeritním policejním radou pplk. JUDr. Miloslavem Dočekalem. Pan pplk. pracoval jako šéf oddělení zabývající se násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, byl členem Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí. Tématem byl islám, terorismus a kriminalita.

16:30 až 17:30 Konzultace rodičů s učiteli v jejich kabinetech.

17:30 do 18:00 Setkání rodičů s ředitelem školy v aule.

18:00 do 18:30 Setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách.

18:30 do 19:20 V kmenových učebnách se představí učitelé v desetiminutových intervalech a sdělí podstatné informace z výuky svého předmětu a dalších akcí školy.

(Článek je doplněn o rozpis profesorů.)

V pátek 16. dubna v 7:30 bude v kapli ve 2. patře sloužena mše svatá za oběti letecké katastrofy, která postihla polskou delegaci před několika dny.

Vážení přátelé Arcibiskupského gymnázia,

srdečně Vás zveme na velikonoční koncert naší školy, který se bude konat ve čtvrtek 15. dubna 2010 v kostele svaté Ludmily od 19 hodin. Vystoupí pěvecký sbor AG a mnoho dalších žáků. Přijďte strávit spolu s námi slavnostní velikonoční večer!

Richard Mašek, ředitel AG

V úterý 16. března na nás s Vandou Vilímovou čekaly nultou hodinu netradiční laborky z biologie! Jako první přišlo na řadu bližší seznámení se s prasečím srdcem, obzvláště s jeho strukturou. Když jsme si o něm řekli dost, odebrali jsme se k fluorescenčnímu mikroskopu. Ten nám propůjčila Přírodovědecká fakulta, a jelikož součástí jeho příslušenství je úžasný fotoaparát, díky němuž jsme mohli pořídit fotky preparátů, bude o ně tato zpráva obohacena!

Žežulský (půl)maratón
Mírná až důkladná jarní provětrávka
Sobota 17. 4. 2010


V pondělí 22.3.2010 proběhl ve škole tradiční jarní happening JARO V KRAŤASECH - účast hojná, nálada bujará, jaro je tu: JUPÍ!

O těsně předjarním kantorském výletě 20.3.2010

Dvě zimní ohlédnutí na prahu jara 2010

Zpráva z lyžařského výcvikového kurzu 2.A a 2.B
6.3.-13.3.2010
Horská chata Lovčenka v Horních domkách v Rokytnici nad Jizerou

Když nám pan profesor Šilha nabídl spoluúčast na přenášce, bylo mi hned jasné, že půjde o zajímavou záležitost. Naši školu poctil svou návštěvou slovenský autor Peter Žaloudek, který již osmkrát osobně navštívil Havaj a oné kolonii na ostrově Moloka´i se věnoval celých 8 let. Přednáška se konala v aule, byla ve formě prezentace, průběžně doprovázené doplňujícími komentáři a občas byla i přikrášlena rytmy havajské hudby a obrázky místní krajiny!

Tradiční jarní happening, pondělí 22.3. 8,05 - 8,13.

Přes hory a pod horami vedla moje cesta - tedy... mám možnost, aby vedla!
Informační schůzka dne 22.3.2010 v učebně č. 311 v 10 hodin

Kdy? 11.-18.6. 2010
Kde? Na Slovensku a v Maďarsku.
Co budu potřebovat? Dobré turistické boty, oblečení na hory, plavky, spacák, karimatku, nějaké forinty v Maďarsku, nějaká eura na Slovensku, přiměřené šatstvo do civilizace, pas nebo občanku.
Kde budu spát? Ve vlastním spacáku v tělocvičně, v chatkách na Kláštorisku a v Aggteleku, v hostelu nebo něčem podobném v Budapešti.
Co budu jíst? Co si přivezu, případně ve volném čase seženu.
Jak budu cestovat? Vlakem, autobusem, pěšky, MHD.
S kým? Se spolužáky z AG a doprovodem - prof. Málek, Moravcová, Řepíková

Třída V. B na GANGSTERECH - aneb Kdy půjdeme znovu?

Ne, nejeli jsme na Divoký Západ, ani jsme se nešli podívat na Vámi možná očekávaná místa v naší republice - byli jsme v divadle.

Ve středu 3. února 2010 jsme díky pí. profesorce Pabištové měly možnost já, Maruška Hegerlíková, Adéla Boubelová a Alena Plášková navštívit celodenní seminář na téma Parlament a parlamentarismus.

Těsně předjarní kantorský výlet
GABRHELE - SOBOTA 20. 3. 2010

Milí kolegové, pojďme se trochu projít čerstvým povětřím.


Zapojme se do projektu Škola ve tvých rukách na podporu školy Villa Magdalena ve městě Trinidad v Bolívii, ve spolupráci s rozvojovým střediskem Diecézní charity Plzeň.

Přednáška se bude konat v pondělí 15.3.2010 ve 13.00 v učebně 311. Přednášející: Pablo Chacón Gil z DCH Plzeň.

Termín: 6.3. - 13.3. 2010 (od soboty do soboty)
Odjezd: autobusem od Vinohradského divadla časně ráno - v 8.30 sraz, v 8.45 odjezd
Příjezd: tamtéž kolem 13. hodiny, možná později

Chystají se dvě prázdninové akce.

5. 2. 2010 se v Národním domě na Vinohradech konal maturitní ples Arcibiskupského gymnázia. Připomeňme si jeho průběh i atmosféru kolektivní reportáží sextánů.

Konání:
10. února 2010 v hovorně AG v 16.00 hod.

Výsledky ze školního a okresního kola.

Naše čtyři dialogy vznikly v hodinách literatury a komunikační výchovy. Shakespearovi hrdinové žijí už sedmé století, poč by se tedy spolu nemohli setkat i na půdě Arcibiskupského gymnázia. Někteří z vás mohli toto setkání vidět v červnu na závěrečné akademii.

11. 2. v 17.00 se s ním zúčastníme Arcidiecezní přehlídky církevních škol v kostele sv.Vojtěcha v Kolejní ulici. Držte nám palce. Sexta A

ČERTOVA HRBATINA 12-14/3/2010
Víkend pro starší na Táborsku

Milí přátelé z AG i odjinud ! Je tu opět únor a s ním tradiční lyžařsko-duchovní zájezd pro rozmanité zájemce z řad současných i bývalých studentů a dalších přátel. Tentokrát zamíříme do známého dvojměstí Sedlec-Prčice, kde na evangelické faře bude mít naše komorní skupina potřebné základní zázemí. Jako obvykle tam něco odpracujeme, nebude chybět večerní rozhovor a blízká tzv. Čertova hrbatina s nejvyšší Javorovou skálou 723m nás v sobotu zřejmě zláká k pěšímu či běžkařskému výletu.

MELUZÍNA 12-14/2/2010
Poctivé zimní táboření v Krušných horách


Milí přátelé svěžího povětří!
Po loňském zdařilém zimním přežití na Matesu v Rychlebských horách zamíříme letos na český severozápad, do lesů pod Klínovcem, kam se dá v sobotu ráno dojet vlakem z Chomutova. Zastávka Kovářská leží asi 850m n.m., takže už pak ani nepůjdeme příliš nahoru, zato v neděli při návratu sestoupíme přes 600m až do údolí Ohře. Sněhu by snad letos mělo být dost a zimní víkend v horách s přesunem do 20km možná ještě obohatíme drobnými doplňky programu.

Program Židovského muzea v Praze a informačního centra OSN

Před 65 lety byl v lednu osvobozen koncentrační tábor Osvětim, a proto si právě v lednu svět připomíná tragedii holocaustu. S kvartou B jsme se v rámci výuky českého jazyka a literatury zúčastnili vzdělávacího programu Hanin kufřík.

Olympiáda z CJL - školní kolo
Výsledková listina

1. kategorie, postupují:
1.Eliška Šolcová 4. A (27 bodů)
2.Ondřej Frei 3. A (25 bodů)

2. kategorie, postupují:
1.Zuzana Vaňková 6. A (27 bodů)
2.-3. Tereza Cachová, Tereza Šímová 7. A (23 bodů)

Vážení rodiče, studenti, přátelé školy,

Arcibiskupské gymnázium již tradičně vydalo svou ročenku. Tentokrát je doplněna o CD Mapa školy, obsahující prezentaci vypracovanou z výsledků stejnojmenného dotazníkového šetření, které proběhlo v naší škole. Výtisky ročenky jsou k dispozici na vrátnici za cenu 100,- Kč.

Rozpis akcí na příští půlrok.


Běžkaři na Toku ve vojenském újezdu

První školní víkend nového kalendářního roku byl zároveň posledním před uzávěrkou pololetí. Asi proto přilákala běžkařská výprava Za sněhem převážně hosty odjinud, což je potěšitelné už samo o sobě - ví se o nás a je důvěra k našim mimoškolním akcím.

Jménem oktávy A a oktávy B Vás srdečně zveme na Maturitní ples Arcibiskupského gymnázia, který se koná v pátek 5. února 2010 v Národním domě na Vinohradech od 20 hodin.

Arcibiskupské gymnázium v Praze
Vás srdečně zve na
Tříkrálový koncert studentů AG
středa 6. ledna 2010 v 18:00 hod.
Arcibiskupské gymnázium - aula


Mírně dobrodružný podnik pro skalní běžkaře.