Přestup na Arcibiskupské gymnázium

V souladu s § 66, odstavec 4 zákona č. 561/2004, školský zákon, je možný přestup na Arcibiskupské gymnázium z jiné střední školy. Uchazeč o přestup koná vždy rozdílovou zkoušku z předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk. Na základě výsledků zkoušky rozhoduje ředitel o přijetí žáka. Zájem o přestup vyjádří uchazeč a jeho zákonný zástupce zasláním žádosti.