OKTÁVY V EUROCENTRU

Téma: 

Dne 1. prosince 2010 se vydaly společně obě oktávy do pražského Eurocentra pod vedením pana profesora Hajíčka. Návštěvu nám zařídila pí. prof. Pabištová v rámci hodin společenských věd. Přednáška o Evropské unii sice neoplývala novými informacemi, ale zato výstižně shrnula ve vyučování již probranou kapitolu.

Největším přínosem byl pro studenty pŕedevším široký výběr dalších materiálů a nabídka místní poradny určené především těm zájemcům, kteří by v rámci budoucího studia rádi navštívili některou z dalších zemí EU.

za studenty VIII. A a VIII. B Zuzana Žádníková