Dobrovolnictví

Základní informace:

Dobrovolnictví je cesta, jak se zapojit a pomoci někomu nebo něčemu v oblasti, která vás zajímá. Hodí se do životopisu, může rozhodnout i v přijetí na studium v zahraničí. Získáte také praktickou zkušenost v oblasti o které třeba uvažujete, že se jí jednou budete věnovat. Současně je to služba bez nároku na odměnu a má být dlouhodobá a pravidelná. 

Zapojit se poprvé do dobrovolnické činnosti můžete pro větší jistotu i společně se spolužáky. Když se např. za pomoci koordinátorky shodnete na typu pomoci, můžete pracovat i v týmu.  Účast na pravidelné pomoci si pak následně domlouvat mezi sebou, tak, aby byla činnost pravidelně pokryta a vám to časově vyhovovalo. 

Zde se nachází základní nabídka z jednotlivých oblastí dobrovolnické činnosti. 

Pro bližší informace, další nabídky a pomoc s oslovením organizace je k dispozici Dominika Klepková klepkova@arcig.cz 

Doporučujeme sledovat nástěnku ve 3. patře, kde jsou vyvěšeny aktuální nabídky. 

OBSAH

 • Sociální oblast /zdraví (Adra, Centrum sociálních služeb Praha 2, pražské nemocnice, Diakonie, Komunita Sant Egidio) 
 • Vzdělávání (Člověk v tísni, Projekt Společně v knihovně) 
 • Kultura/media (Institut umění, Skautský institut, festivaly, veletrhy) 
 • Lidská práva (Maraton psaní dopisů) 
 • Historie (Národní muzeum, Paměť národa / Post bellum) 
 • Životní prostředí (Hnutí Brontosaurus, ZOO, Botanická zahrada, Lesy hl.m. Prahy, Pěšky městem, Senoseč, zvířecí útulky, úklid odpadků) 

SOCIÁLNÍ OBLAST /ZDRAVÍ 

DĚTI

 • ADRA  - Dobrovolníci ADRA pomáhají seniorům, dětem i nemocným - dětský domov, Klokánek, pěstounské rodiny – studenti okolo 18let; pravidelné docházení za vybraných dítětem za účelem trávení volného času či doučování, případně jednorázově – připravený program (hry, tvoření, zpívání….)

SENIOŘI

 • ADRA - návštěvy v domovech seniorů - pravidelné individuální (příp. ve dvojici) návštěvy na popovídání, předčítání, doprovod na procházku - skupinově, případně jednorázově – max. 10 účastníků, náplň lehce připravená (zpívání, stolní hry, povídání na téma) s následným spontánním povídáním (lze i méně než 15 let s doprovodem), doprovod imobilních seniorů na výlet (starší studenti - vyžadována fyzická zdatnost)
 • ADRA - navštěvování seniorů v domácnostech po celé Praze (18+), pravidelné návštěvy na popovídání, sdílení, doprovod na procházku či do obchodu, nárazově zajištění nákupu či vyzvednutí léků z lékárny či od lékaře
 • CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Praha 2 (Máchova 14), doprovod pracovníka pečovatelské služby ke klientovi domu a navázání možné spolupráce s klientem (společné trávení času) - přes den (po domluvě, 18+), V Centru sociálních služeb P2  - vlastní pravidelný program pro klienty - zpívání, hudební vstup, společenské hry, povídání, divadlo  - v odpoledních hodinách
 • Komunita Sant´Egidio - zaměřuje se primárně na pomoc lidem, kteří jsou na okraji společnosti. Zapojit se můžete např. do přípravy Vánočního oběda, který se každoročně koná 25. 12. v Arcibiskupském paláci na Hradčanech.

HENDIKEPOVANÍ

 • ADRA osoby se zdravotním postižením – pro starší studenty (17-18 let), pravidelné či jednorázové – trávení volného času, povídání s klienty, doprovod imobilních klientů na procházku (nutná fyzická zdatnost) 

NEMOCNICE 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

 • Člověk v tísni - Doučování (docházení za žákem do rodiny, případně v knihovně, i on-line) 
 • Projekt Společně v knihovně - Jedná se o podporu, propojení, první pomoc s orientací v učivu, vyhledávání informací atd., není nutná precizní znalost učiva, jde o zájem si vzájemně pomáhat a učit se tak společně. Projekt je realizován za podklady poboček Městské knihovny, kde také doučování probíhá face-to-face

KULTURA / MEDIA 

 • jednorázové kulturní akce - festivaly (klasická hudba, festival dokumentárních filmů atd.) - např. Pražské Quadriennale, ZUŠ open, Zažít město jinak, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Doporučujeme sledovat nástěnku ve 3. patře, kde jsou vyvěšeny nejaktuálnější nabídky.

LIDSKÁ PRÁVA 

HISTORIE 

 • POST BELLUM realizuje projekt PAMĚŤ NÁRODA, který se věnuje pamětem přímých svědků událostí období 20. století

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  A ZVÍŘATA

Další příležitosti:

 • www.mladiinfo.cz
 • Dobrovolnik.cz  (největší a nejnavštěvovanější portál o dobrovolnictví v České republice)
 • INEX SDA - Sdružení dobrovolných aktivit | A kam povede tvoje cesta?   (sdružení dobrovolných aktivit) 
 • Dobrovolnictví | HESTIA
 • Centrum pro dobrovolnictví 
 • Dobrovolnictví v ČR Tamjdem, o.p.s.
 • Budu Pomáhat