Podání oznámení prostřednictvím zabezpečeného formuláře

Pokyny před podáním oznámení prostřednictvím zabezpečeného formuláře

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.

Podrobnější informaci oznamovatel nalezne v „Informaci o oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému“, uveřejněné na těchto webových stránkách.

Zabezpečený formulář oznámení:

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Můžete uvést osobu, která se podle Vás dopustila nežádoucího jednání.
Přílohy
Můžete přiložit dokumenty, fotky, nebo jiné relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení.
Soubory musí být menší než 10 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx avi mov mp3 ogg wav rar zip mp4 7zip.

Odesláním oznámení potvrzuji seznámení s Informací o zpracování osobních údajů.

CAPTCHA
Tato kontrolní otázka slouží k filtraci spamu a zabránění automatického odesílání formuláře prostřednictvím robotů.
3 + 8 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.