Složení a kontakt na ŠR

ŠRAG má 9 členů; třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci AG a třetinu volí pedagogičtí pracovníci AG.

Školskou radu je možné oslovit na této adrese: skolskarada@arcig.cz nebo osobně prostřednictvím jejích členů.

Aktuální složení ŠR s mandátem do 5. 10. 2024 je následující:

  • MgA. Irena Pohl Houkalová – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, předseda školské rady
  • P. Mgr. Jakub Berka – jmenován zřizovatelem
  • Ing. Milan Herian – jmenován zřizovatelem
  • Mgr. Vít Kolář – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • ThLic. Mgr. Pavel Koronthály – za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Tomáš Pešek – za pedagogické pracovníky
  • Vlasta Rosická – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • PhDr. Jan Váňa – za pedagogické pracovníky

Dolores Richterová rezignovala na funkci člena ŠR na konci března 2023.