Ukázka přijímacích testů

V příloze najdete vzor diktátu a všeobecného testu. Součástí všeobecného testu je nově i testování studijních předpokladů (k první úloze patří nahrávka).

Minulé testy státních přijímacích zkoušek najdete na stránkách CERMATu, je zde i možnost procvičování úloh.