Ukázka přijímacích testů

V příloze najdete vzor diktátu a testu studijních dovedností (k jeho první úloze patří nahrávka).

Minulé testy státních přijímacích zkoušek najdete na stránkách CERMATu, je zde i možnost procvičování úloh.