Ukázka přijímacích testů

V příloze najdete vzor diktátu a všeobecného testu.

Minulé testy státních přijímacích zkoušek najdete na stránkách CERMATu, je zde i možnost procvičování úloh.