Ukázka přijímacích testů

V příloze přinášíme ukázku přijímacích testů, které se používaly při přijímacích zkouškách na AG v roce 2012. Další  zkušební testy z let 2009–2013 si můžete zakoupit ve vrátnici školy.

Ukázku státních přijímacích zkoušek najdete na stránkách CERMATu: