Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument o činnosti školy za školní rok, který schvaluje školská rada. Kromě tohoto povinného dokumentu vydává každým rokem Arcibiskupské gymnázium Ročenku, v níž jsou přehledně podána všechna důležitá data související se školou a všechny významné události a akce, které se v daném školním roce uskutečnily.

Články k tématu Výroční zprávy

Obrázek k článku Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2022/2023.

Obrázek k článku Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021/2022.

Obrázek k článku Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2020/2021.

Obrázek k článku Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2019/2020.

Obrázek k článku Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2018/2019.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2017/2018.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2016/2017.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2015/2016.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2014/2015.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2013/2014.

Stránky