Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument o činnosti školy za školní rok, který schvaluje školská rada. Kromě tohoto povinného dokumentu vydává každým rokem Arcibiskupské gymnázium Ročenku, v níž jsou přehledně podána všechna důležitá data související se školou a všechny významné události a akce, které se v daném školním roce uskutečnily.

Články k tématu Výroční zprávy

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o poskytování informací.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2009/2010.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2008/2009.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2007/2008.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2006/2007.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2005/2006.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2004/2005.


Výroční zpráva našeho gymnázia za uplynulý školní rok 2002/2003.

Výroční zpráva školy za školní rok 2001/2002.

Stránky