Přihláška

Používáme běžnou „státní“ přihlášku na střední školu - denní studium. 

Formulář je možné stáhnout přímo z webu Cermatu, kde lze také najít podrobný návod na vyplnění přihlášky. Přihlášku uchazeč podává nejpozději do 1. března 2023.

Lékařské potvrzení (Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) nevyžadujeme.

V případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami nebo osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí, nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení. Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli. Podrobnosti zde

Vyučovaný obor 79-41-K/81 - gymnázium (osmileté).

Pořadí, v jakém uvedete jednotlivé školy, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference. Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou (státní) přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu (první škola na přihlášce první řádný termín, druhá škola na přihlášce druhý řádný termín). 

Protože na naše gymnázum se dělá i školní část přijímacích zkoušek, vyplňte i pole „Termín školní přijímací zkoušky“. Zde si určíte, chcete-li konat školní část přijímací zkoušky v 1. řádném nebo ve 2. řádném termínu. (Je tedy například možné konat jednotnou (státní ) přijímací zkoušku v 1. řádném termínu a školní přijímací zkoušku ve 2. řádném termínu). 

Podklady prokazující dané výsledky ze soutěží a účast na mimoškolních organizovaných aktivitách musí být předloženy nejpozději do dne konání jednotné státní přijímací zkoušky a musí z nich být patrné skutečnosti rozhodující o přidělení bodů. U dokládání mimoškolních aktivit stačí potvrzení dané instituce s razítkem a podpisem, ze kterého vyplývá, od kdy do kdy a v jaké intenzitě (kolikrát týdně) uchazač kroužek navštěvoval.  V případě, že není možné doložit potvrzení instituce, dokládají se tyto skutečnosti čestným prohlášením zákonného zástupce. 

Odkaz na formulář přihlášky