ANGLIČTINA

Vážení rodiče, 

níže máte možnost stáhnout si  tzv. diagnostický test z anglického jazyka pro budoucí primány. Tímto testem si mohou Vaše děti ověřit znalosti a dovednosti z angličtiny, které odpovídají jazykové úrovni začátku primy. Jedná se tedy o startovní úroveň našich žáků na počátku jejich studia. 

Proč Vám tento test nabízíme? Proč je dobré si tento test zkusit? Začněme z obecnější perspektivy.  Naším velkým cílem je, aby žáci AG během osmi let svého studia získali vynikající úroveň jazykových znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné studium na VŠ – mnohé studijní zdroje a opory jsou anglicky, mnohé kvalifikační práce se píší v angličtině, mnozí žáci odcházejí studovat své obory do zahraničí – v angličtině. Kromě toho v 21. století nás angličtina obklopuje na každém kroku, a to již od útlého dětství. Vyznat se v současném světě vyžaduje výbornou znalost AJ. 

Z výše uvedených důvodů nezačínáme výuku angličtiny na osmiletém gymnáziu od nuly. Ovšem startovní úroveň není nijak přehnaná – pohybuje se na stupni A0/A1, což je výstupní úroveň výuky AJ prvního stupně ZŠ. Ze zkušenosti víme, že v primě našeho gymnázia se sejdou žáci s velice různorodou úrovní angličtiny a  běžně se stává, že žáci se slabší angličtinou musí mnoho věcí dohánět, rodiče shání doučování na poslední chvíli atp. Taková situace přináší spoustu stresu – žákům, rodičům i učitelům. Ovšem často by stačilo, aby se budoucí žáci a jejich rodiče dozvěděli o tom, že jejich angličtina potřebuje pomoc, ještě před nástupem na osmileté gymnázium, kdy v posledním ročníku prvního stupně ZŠ je přeci jen více času na to, aby žák dohnal případný deficit a na gymnáziu začal své studium v předmětu anglický jazyk bez stresu. 

Nyní se jistě ptáte sami sebe, jak na tom to moje dítě je. Přesně k takové diagnóze „Jak na tom jsem“ slouží tento test. Je žádoucí vyhradit si na něj souvislý časový úsek (asi 60 minut) a vypracovat ho najednou, případně rozdělit nejvýš na dvě části. Možná se Vám test zdá dlouhý. Věřte, že délka testu má svůj důvod. Chceme, aby si děti důkladně ověřily jak své znalosti základní gramatiky a slovní zásoby, tak i základní jazykové dovednosti. Obtížnost testu není nikterak přehnaná – svou úrovní odpovídá znalostem a dovednostem angličtiny konce prvního stupně ZŠ. Tento test si tedy rozhodně neklade za cíl kohokoli od studia na naší škole odradit, nýbrž nabídnout Vám možnost otestovat úroveň angličtiny Vašich dětí a doporučit Vám na základě výsledku strategii, jak zajistit Vašim dětem bezproblémový start v učení se angličtiny na Arcibiskupském gymnáziu. Velice nám záleží na Vašich dětech, na jejich motivaci a pohodě. Pojďme společně zjistit, zda jsou Vaše děti takzvaně za vodou či zda potřebují podpořit a dotáhnout svou angličtinu na bezproblémovou startovní úroveň tak, aby začátek jejich studia byl co nejhladší. 

Vedení školy bude všechny studenty přijaté na AG v průběhu května ohledně angličtiny kontaktovat.

Zdravíme a těšíme se v primě na shledanou!

Tým angličtinářů AG