Přípravné kurzy

AG každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky pro zájemce o studium i další veřejnost. Od ledna 2023 nabízíme také kurzy z češtiny včetně přípravy na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky.

KURZY MATEMATIKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejobávanější matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují. Po dobrých zkušenostech z minulých let dělíme náplň kurzů do dvou prakticky nezávislých semestrů. Cílem práce v obou semestrech je, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky na jaře účastníky kurzů překvapila co nejméně.

V Podzimním semestru (do Vánoc) opakujeme a procvičujeme látku 4. a 5. třídy, občas s mírným rozšířením.

V Zimním semestru (leden-duben) se pak zaměřujeme především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem.

Kurzy probíhají v budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to v ÚTERÝ: buď 13.50-14.35, anebo 14.45-15.30, anebo 15.40-16.25. Sraz v přízemí vždy 5 min před začátkem kurzu.

Zahájení: ÚT 20.9. 2022.

Cena za 1 semestr je 1200 Kč/os, za oba semestry 2000 Kč/os.

Platba hotově na 1. hodině, jiné způsoby lze dohodnout na tel. 226 211 211.

Přihlašování přes webový formulář již bylo ukončeno, domluvte se případně přímo s vedoucím kurzů.

Dotazy, připomínky:
vedoucí kurzů RNDr. Zdeněk Lauschmann – osobně v době konání kurzů,
e-mail: kurzy.m@arcig.cz, též tel. 776 153 793 .

Je zřejmé, že úspěch u zkoušky nelze nikterak zajistit, lze mu však napomoci soustředěnou snahou, a o to se i letos chceme společně pokusit navzdory všem protivenstvím! Věříme, že pozorným účastníkům kurzy i tentokrát významně pomohou!

KURZY ČESKÉHO JAZYKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Kurz povede kvalifikovaná vyučující českého jazyka Markéta Ochodková, která učí na Arcibiskupském gymnáziu. Kurzy českého jazyka budou probíhat v úterý odpoledne s návazností na kurz matematiky, ale vítáni jsou i uchazeči, kteří na Arcibiskupském gymnázium kurzy matematiky nenavštěvují. Plánujeme otevřít tři skupiny: první skupina bude mít výuku od 14:40 do 15:25, druhá od 15:30 do 16:20, třetí od 16:30 do 17:15. Kapacita každé skupiny je 30 dětí. Kurzy začínají již 3. ledna 2022, končit budou 11. dubna 2023. Sraz v přízemí vždy 5 min před začátkem kurzu. Cena kurzu je 1000 Kč (podrobnosti k platbě přihlášeným včas zašleme).

V případě zájmu prosím vyplňte tento přihlašovací formulář (https://forms.gle/ZKv53UutRq85CRKn7). Přihlašování je otevřeno až do 22.12.2023, případně do naplnění kapacity jednotlivých skupin.

V kurzech českého jazyka se budou účastníci věnovat:

· komplexnímu opakovaní učiva českého jazyka, které má žák nastupující na gymnázium znát

· společnému i samostatnému vypracovávání úkolů a úloh typově podobných testům CERMAT a jejich následné kontrole

· podrobnějšímu probírání učiva, ve kterém žáci často chybují

· čtení s porozuměním, hledání podstatných informací a strategiím při vypracovávání přijímacích testů

· přípravě na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium

V kurzu se budou účastníci zabývat několika zásadními tématy z učiva českého jazyka 1. stupně základní školy, kurz bude zakončen závěrečným shrnutím. Součástí kurzu je simulace přijímacích zkoušek - přijímačky nanečisto (včetně společné opravy testu).

Materiály budou žákům poskytovány přímo na kurzech nebo zasílány v dostatečném předstihu před kurzem.

Věříme, že přípravné kurzy pomohou žákům zorientovat se lépe v požadovaném učivu a natrénovat strategie přispívající k úspěchu u přijímacích zkoušek.

V případě dotazů, které se týkají přímo náplně kurzu, se prosím obracejte na Markétu Ochodkovou (ochodkova@arcig.cz). Dotazy k organizaci kurzů a k přihlašování směřujte na Janu Kaderovou (kaderova@arcig.cz).

Články k tématu Přípravné kurzy

Obrázek k článku Přípravné kurzy z Českého jazyka dne 28. března 2023

Přípravné kurzy z Českého jazyka se v úterý 28. března nekonají.

Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto

Přijímačka z matematiky nanečisto se bude konat v ÚT 28. 3. 2023, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

Obrázek k článku Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

přihlašování na přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium bylo dnes ukončeno.

Obrázek k článku Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium

Kurz českého jazyka v čase od 14:40 je již zcela obsazen! Ještě jsou místa v kurzech českého jazyka od 15:30 a 16:30, kurz se koná ve 3. patře v učebně 307.
3. ledna 2023 nově otvíráme přípravné kurzy z češtiny pro zájemce z 5. tříd, kurzy budou probíhat každé úterý. Zimní semestr přípravných kurzů z matematiky začne v úterý 10. ledna 2023 v obvyklých časech, s dosavadními účastníky se počítá, noví zájemci se mohou hlásit vedoucímu matematických kurzů Z. Lauschmannovi (lauschmann@arcig.cz).

Obrázek k článku Kurzy z matematiky pokračují zimním semestrem

Hlavním cílem probíhajících kurzů je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky na jaře 2023.

Obrázek k článku Ukončení podzimního semestru přípravných kurzů z matematiky

Podzimní semestr letošních přípravných kurzů z matematiky skončí 12. hodinou v ÚT 6. 12. 2022. Zimní semestr začne v ÚT 10. 1. 2023 v obvyklých časech.

Obrázek k článku Začaly přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z  matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ zdárně začaly 20. 9. 2022 a pokračují 2. hodinou 27. 9. (ředitelské volno na AG se těchto kurzů netýká).

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ

Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

Obrázek k článku Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2022

Zkouška se konala 29. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách. Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním.

Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto

se bude konat v ÚT 29. 3. 2022, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z  řad kurzistů i veřejnosti.

Stránky