Přípravné kurzy

AG každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky pro zájemce o studium i další veřejnost. Kurzy z českého jazyka nenabízíme.

Články k tématu Přípravné kurzy

Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním. Až na společnou místnost probíhala zkouška ve stejných podmínkách jako chystaná přijímačka a byla také tak hodnocena.

Přijímačka z matematiky nanečisto se bude konat v ÚT 28. 3. 2017 pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti. Jsou na výběr 3 časové možnosti: 13.50 – 14.55; 15.10 – 16.15; 16.25 – 17.30.

V Podzimním semestru jsme především opakovali a procvičovali látku 4. a 5. třídy, v zimním semestru se zaměříme hlavně na konkrétní úlohy z dřívějších testů CERMAT.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2017.