Přípravné kurzy

AG každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky pro zájemce o studium i další veřejnost. Od ledna 2023 nabízíme také kurzy z češtiny včetně přípravy na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejobávanější matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují. Po dobrých zkušenostech z minulých let dělíme náplň kurzů do dvou prakticky nezávislých semestrů. Cílem práce v obou semestrech je, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky na jaře účastníky kurzů překvapila co nejméně.

V Podzimním semestru (do Vánoc) opakujeme a procvičujeme látku 4. a 5. třídy, občas s mírným rozšířením.

V Zimním semestru (leden-duben) se pak zaměřujeme především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem.

KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Kurzy probíhají v budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to v ÚTERÝ: buď 13.50-14.35, anebo 14.45-15.30, anebo 15.40-16.25. Sraz v přízemí vždy 5 min před začátkem kurzu.

Zahájení: ÚT 20.9. 2022.

Cena za 1 semestr je 1200 Kč/os, za oba semestry 2000 Kč/os.

Platba hotově na 1. hodině, jiné způsoby lze dohodnout na tel. 226 211 211.

Přihlašování přes webový formulář již bylo ukončeno, domluvte se případně přímo s vedoucím kurzů.

Dotazy, připomínky:
vedoucí kurzů RNDr. Zdeněk Lauschmann – osobně v době konání kurzů,
e-mail: kurzy.m@arcig.cz, též tel. 776 153 793 .

Je zřejmé, že úspěch u zkoušky nelze nikterak zajistit, lze mu však napomoci soustředěnou snahou, a o to se i letos chceme společně pokusit navzdory všem protivenstvím! Věříme, že pozorným účastníkům kurzy i tentokrát významně pomohou!

Články k tématu Přípravné kurzy

Obrázek k článku Přípravné kurzy z českého jazyka pro uchazeče o studium

3. ledna 2023 nově otvíráme přípravné kurzy z češtiny pro zájemce z 5. tříd, zaměřené na přípravu ke státním i školním přijímacím zkouškám. Kurzy budou probíhat každé úterý a přihlašovat se do nich lze do 22. prosince 2022.

Obrázek k článku Začaly přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z  matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ zdárně začaly 20. 9. 2022 a pokračují 2. hodinou 27. 9. (ředitelské volno na AG se těchto kurzů netýká).

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ

Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

Obrázek k článku Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2022

Zkouška se konala 29. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách. Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním.

Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto

se bude konat v ÚT 29. 3. 2022, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z  řad kurzistů i veřejnosti.

Obrázek k článku Přípravné kurzy - hodina 1. února se ruší

Vážení rodiče! Vzhledem k nemoci vyučujícího se ruší úterní hodina 1. února, kurzy budou normálně pokračovat od 8. února 2022 v obvyklých časech.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ pokračují zimním semestrem od 11. 1. 2022.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky - informace k zimnímu semestru

Zimní semestr matematických kurzů začíná 11. 1. 2022

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Obrázek k článku  Přípravné kurzy – Informace k zimnímu semestru

Zimní semestr začne v ÚT 19. 1., předtím 12. 1. se chystá zkušební hodina. Hodiny budou probíhat online pomocí zoom, prostředím pro ostatní komunikaci bude Google Classroom.

Stránky