Přípravné kurzy

Arcibiskupské gymnázium pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu i další veřejnost každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka.

Přihlášky můžete podávat až do vyčerpání kapacity.

Kurzy budou probíhat v budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to kurzy MATEMATIKY v ÚTERÝ: buď 13.50-14.35, anebo 14.45-15.30, anebo 15.40-16.25 a kurzy ČESKÉHO JAZYKA rovněž v ÚTERÝ buď 14:40-15:25, anebo 15:35-16:20, anebo 16:30-17:15. V každé skupině nabízíme místo pro 30 žáků.

Cena jednoho kurzu (matematiky nebo českého jazyka) je 3000 Kč za obě pololetí; oba kurzy můžete získat za zvýhodněnou cenu 5000 Kč za obě pololetí. V každém kurzu garantujeme 20 lekcí/45 minut za školní rok.

Kurzy probíhají od září do dubna. První lekce bude v úterý 17. září 2024.

V případě dotazů ohledně organizace kurzů, přihlašování a plateb kontaktujte vedoucí Školního klubu MgA. Andreu Hora na tel. 777861117 nebo na email hora@arcig.cz. V případě dotazů týkajících se náplně kurzů kontaktujte přímo vedoucí jednotlivých kurzů.

KURZY MATEMATIKY

Vedoucím kurzů je dlouholetý učitel matematiky na Arcibiskupském gymnáziu RNDr. Zdeněk Lauschmann (e-mail: kurzy.m@arcig.cz, tel. 776 153 793, osobně v době konání kurzů).

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejobávanější matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

V podzimním semestru (do Vánoc) opakujeme a procvičujeme látku 4. a 5. třídy, občas s mírným rozšířením.

V zimním semestru (leden-duben) se pak zaměřujeme především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem. Cílem práce v obou semestrech je, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky na jaře účastníky kurzů překvapila co nejméně. Je zřejmé, že úspěch u zkoušky nelze nikterak zajistit, lze mu však napomoci soustředěnou snahou, a o to se i letos chceme společně pokusit navzdory všem protivenstvím! Věříme, že pozorným účastníkům kurzy i tentokrát významně pomohou!

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Vedoucím kurzů je učitelka českého jazyka na Arcibiskupském gymnáziu Markéta Ochodková (ochodkova@arcig.cz).

V kurzech českého jazyka se budou účastníci věnovat:

  • komplexnímu opakovaní učiva českého jazyka, které má žák nastupující na gymnázium znát
  • společnému i samostatnému vypracovávání úkolů a úloh typově podobných testům CERMAT a jejich následné kontrole
  • podrobnějšímu probírání učiva, ve kterém žáci často chybují
  • čtení s porozuměním, hledání podstatných informací a strategiím při vypracovávání přijímacích testů
  • přípravě na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium
  • V kurzu se budou účastníci zabývat několika zásadními tématy z učiva českého jazyka 1. stupně základní školy, kurz bude zakončen závěrečným shrnutím. Součástí kurzu je simulace přijímacích zkoušek - přijímačky nanečisto (včetně společné opravy testu). Materiály budou žákům poskytovány přímo na kurzech a budou je mít k dispozici také v Google Učebně.
  • Věříme, že přípravné kurzy pomohou žákům zorientovat se lépe v požadovaném učivu a natrénovat strategie přispívající k úspěchu u přijímacích zkoušek.

Články k tématu Přípravné kurzy

Obrázek k článku Přihlašování na přípravné kurzy matematiky a češtiny

Přihlašování na přípravné kurzy matematiky a češtiny bylo spuštěno. Na webu jsou pro vás připraveny informace ke kurzům a přihlášky můžete podávat až do vyčerpání kapacity.

Obrázek k článku Přijímačky z matematiky nanečisto 26. 3. 2024

V úterý 26. března 2024 se uskuteční přijímací zkouška z matematiky nanečisto, která bude otevřená i zájemcům z řad veřejnosti.

Obrázek k článku Přípravné kurzy v prosinci

Přípravné kurzy z českého jazyka pokračují až do 19. prosince včetně, přípravné kurzy z matematiky se 12. a 19. prosince nekonají.

Obrázek k článku Přípravné kurzy českého jazyka a matematiky

V úterý 3. října 2023 se přípravné kurzy matematiky a českého jazyka nekonají. Těšíme se na vás příští týden 26. září a potom opět v úterý 10.

Obrázek k článku Přihlašování na přípravné kurzy matematiky a češtiny - všechny termíny již plně obsazeny

Kapacita kurzů je již naplněna. V současnosti se lze hlásit na oba předměty ve všech cyklech pouze jako náhradník. V případě uvolnění místa se vám ozveme v týdnu od 11. září 2023.

Obrázek k článku Výsledky Přijímačky z M nanečisto 2023

Zkouška se konala 28. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách, s poslední skupinou přišlo také 24 hostů z řad veřejnosti.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z Českého jazyka dne 28. března 2023

Přípravné kurzy z Českého jazyka se v úterý 28. března nekonají.

Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto

Přijímačka z matematiky nanečisto se bude konat v ÚT 28. 3. 2023, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

Obrázek k článku Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

přihlašování na přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium bylo dnes ukončeno.

Obrázek k článku Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium

Kurz českého jazyka v čase od 14:40 je již zcela obsazen! Ještě jsou místa v kurzech českého jazyka od 15:30 a 16:30, kurz se koná ve 3. patře v učebně 307.
3. ledna 2023 nově otvíráme přípravné kurzy z češtiny pro zájemce z 5. tříd, kurzy budou probíhat každé úterý. Zimní semestr přípravných kurzů z matematiky začne v úterý 10. ledna 2023 v obvyklých časech, s dosavadními účastníky se počítá, noví zájemci se mohou hlásit vedoucímu matematických kurzů Z. Lauschmannovi (lauschmann@arcig.cz).

Stránky