Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

od ledna 2023 nově otvíráme přípravné kurzy z češtiny pro zájemce z 5. tříd, zaměřené na přípravu ke státními i školním přijímacím zkouškám. Zároveň první povánoční hodinou 10. ledna 2023 pokračuje přípravný kurz matematiky vedený profesorem Arcibiskupského gymnázia Z. Lauchmannem. Do obou kurzů je možné se stále hlásit, podrobnosti viz níže. 

KURZY MATEMATIKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 - ZIMNÍ SEMESTR

V Zimním semestru (leden-duben) se kurz zaměří především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem.  V rámci kurzu proběhne také zkouška z matematiky na nečisto. 

Kurzy probíhají v budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to v ÚTERÝ: buď 13.50-14.35, anebo 14.45-15.30, anebo 15.40-16.25. Sraz v přízemí vždy 5 min před začátkem kurzu.

Noví zájemci se hlásí na e-mail lauschmann@arcig.cz

Zahájení: ÚTERÝ 10. ledna

Cena za 1 semestr je 1200 Kč/osoba. 

Platba hotově na 1. hodině, jiné způsoby lze dohodnout u vedoucího kurzů RNDr. Zdeňka Lauschmanna na tel. 226 211 211 nebo na tel. 776 153 793 .

KURZY ČESKÉHO JAZYKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 - ZIMNÍ SEMESTR

Kurz povede kvalifikovaná vyučující českého jazyka Markéta Ochodková, která učí na Arcibiskupském gymnáziu. Kurzy českého jazyka budou probíhat v úterý odpoledne s návazností na kurz matematiky, ale vítáni jsou i uchazeči, kteří na Arcibiskupském gymnázium kurzy matematiky nenavštěvují. Plánujeme otevřít tři skupiny: první skupina bude mít výuku od 14:40 do 15:25, druhá od 15:30 do 16:20, třetí od 16:30 do 17:15. Kapacita každé skupiny je 30 dětí. Kurzy začínají již 3. ledna 2023, končit budou 11. dubna 2023. Cena kurzu je 1000 Kč (podrobnosti k platbě přihlášeným včas zašleme).

V případě zájmu prosím vyplňte tento přihlašovací formulář. Přihlašování je otevřeno až do 22.12.2022, případně do naplnění kapacity jednotlivých skupin. 

V kurzech českého jazyka se budou účastníci  věnovat:

·       komplexnímu opakovaní učiva českého jazyka, které má žák nastupující na gymnázium znát

·       společnému i samostatnému vypracovávání úkolů a úloh typově podobných testům CERMAT a jejich následné kontrole

·       podrobnějšímu probírání učiva, ve kterém žáci často chybují

·       čtení s porozuměním, hledání podstatných informací a strategiím při vypracovávání přijímacích testů

·       přípravě na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium

V kurzu se  budou účastníci zabývat několika zásadními tématy z učiva českého jazyka 1. stupně základní školy, kurz bude zakončen závěrečným shrnutím. Součástí kurzu je simulace přijímacích zkoušek - přijímačky nanečisto (včetně společné opravy testu). 

Materiály budou žákům poskytovány přímo na kurzech nebo zasílány v dostatečném předstihu před kurzem.

Věříme, že přípravné kurzy pomohou žákům zorientovat se lépe v požadovaném učivu a natrénovat strategie přispívající k úspěchu u přijímacích zkoušek. 

V případě dotazů, které se týkají přímo náplně kurzu, se prosím obracejte na Markétu Ochodkovou (ochodkova@arcig.cz). Dotazy k organizaci kurzů a k přihlašování směřujte na Janu Kaderovou (kaderova@arcig.cz).

 

za vedení školy Jana Kaderová

Galerie: 
Obrázek k článku Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium