Duchovní aktivity

Aktuální informace o duchovních aktivitách naleznete na facebookové stránce Duchovní akce na AG.

Každou středu a každý čtvrtek pak bude mše svatá ráno v 7:30 v kapli AG na druhém patře u sborovny. Zároveň připomínáme, že bratři Kliment a Hyacint jsou vám k dispozici k duchovnímu rozhovoru, či ke svátosti smíření.

 

Rádi bychom vás také pozvali na Růžencovou pouť do Uherského Brodu, která se uskuteční 1.-3.10. 2021. A na víkendové duchovní obnovy Oázy, které organizujeme spolu se studenty a absolventy našeho gymnázia pro středoškoláky a vysokoškoláky.

 

Hyacint Ullman

školní kaplan

Duchovně – pastorační plán

Patronka školního roku sv. Zdislava

Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Vinohrady, Praha 2

školní rok: 2021/2022

1) Školní bohoslužby – kaple sv. Františka a sv. Kláry

a) mše svatá

- středa 7:30

- čtvrtek 7:30

b) modlitba liturgie hodin (breviáře)

- středa a čtvrtek po mši sv. ranní chvály

c) Modlitba Anděl Páně

– každý den v poledne v kapli školy

d) možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru v kabinetě NN (011)

- kdykoliv po předchozí domluvě (ullman@arcig.cz; mikulka@arcig.cz)

e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

1.9. - mše sv. na zahájení školního roku, kostel sv. Ludmily 9:00 hod.

1.11. – mše svatá ze slavnosti Všech svatých, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)
29.11. – žehnání adventního věnce, velká přestávka

8.12.  – mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, aula školy 12:00 hod.        (katecheze v 11:00 hod.)
6.1. – mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)
2.3. – mše svatá z Popeleční středy, aula školy 13:00 hod. (katecheze ve 12:00)
25.3. – mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně, aula školy 12:00 hodin (katecheze v 11:00)

11.4. - Křížová cesta na Petříně, 19:30 hod.
13.4. - Křížová cesta, sv. Ludmila,13:00 hod.
16.5. - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek, aula školy, 7:30 hod.

27. 5. -  mše svatá s předáním maturitních vysvědčení, kostel sv. Ignáce, 11:00 hod.

17. 6. - děkovná mše sv. na zakončení školního roku, kostel sv. Ludmily, 9:00 hod.

2) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Svatém Janu pod Skalou

- I.A – 6. - 8. 9. 2021

- I.B – 8. - 10.  9. 2021

- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

3) Duchovní program pro kvinty ve Svatém Janu pod Skalou

- V.A – 13.-14.9. 2021
- V.B – 14.-15.9. 2021

- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

 
4) Spirituálně edukační program pro ostatní třídy

- Kunratice, Svatý Jan pod Skalou

- po jednotlivých třídách od sekundy do septimy zpravidla v pondělí a úterý

- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů

- čas a místo se ještě upřesní
 
5) Školní pouť ke sv. Ludmile
- pouť z Prahy na Tetín – 18. 9. 2021 – P. Kliment
 
6) Exercicie pro oktávy

- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze

VIII. A – doba a místo budou upřesněny

VIII. B – doba a místo budou upřesněny
VIII. C – doba a místo budou upřesněny
 
7) Příprava na svátosti – biřmování, křest a první svaté přijímání

- setkávání a příprava žáků ve skupinách
- biřmování – slavnost Seslání Ducha svatého – kostel sv. Jiljí 8.5. 2022 – biskup Václav Malý


8) Spolčo AG
- každý pátek v 7:30 v mediační místnosti

Články k tématu Duchovní aktivity

Obrázek k článku Ocenění osobností v rámci Dne církevních škol 16. 9. 2022

V pátek 16. září se v katedrále sv. Víta konala mše svatá ke Dni církevního školství, na kterou byly pozvány církevní školy působící v pražské arcidiecézi.

Obrázek k článku Příprava na biřmování a křest

I letos je možnost se v rámci naší školy připravovat na přijetí biřmování či křtu, příprava začne 4. 10. 2022. Máte-li zájem, napište do 30. 9. 2022 na mikulka@arcig.cz.

Obrázek k článku Jáhenské svěcení

3. září 2022 přijmou jáhenské svěcení naši absolventi Matěj Jirsa a Dominik Frič.

Obrázek k článku Varování před působením sekty Sinčchondžhi

Sekta Sinčchondžhi, která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí...

Obrázek k článku Diecézní setkání mládeže - 20.11. 2021

Zveme vás na diecézní setkání mládeže, které proběhne 20. 11. 2021 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích.

Obrázek k článku Večer o Pákistánu

Srdečně zveme 19.10. v 19h30 do kláštera dominikánů na Husově 8 (foyer barokního refektáře) na Večer o Pákistánu.

Obrázek k článku Duchovní aktivity na AG

Se začátkem školního roku se opět rozběhly různé duchovní aktivity na AG. Jaké to jsou?

Obrázek k článku Svatá Ludmila 1100 - o malé cyklopouti

Pro začátek naší pouti jsme se s našimi spolužáky sešli u metra Zličín...

Obrázek k článku Zřizovatel ocenil práci žen ve školách

Šperk svaté Ludmily obdržela Jiřina Cvachová jako poděkování za službu v církevním školství v rámci bohoslužby ke Dni církevních škol. 

Obrázek k článku Svatoludmilská pouť AG na Tetín 18. 9. 2021

Srdečně zveme studenty AG a jejich rodinné příslušníky k účasti na gymnaziální pouti na Tetín v den celonárodní jubilejní pouti v sobotu 18. 9. 2021.

Stránky