Duchovní aktivity

Se začátkem školního roku se opět rozběhly různé duchovní aktivity na AG. Jaké to jsou?

Aktuální pozvánky a spoustu dalších věcí naleznete ve facebookové skupině Duchovní aktivity na AG.

Každou středu a každý čtvrtek ráno v 7h30 je mše svatá ve školní kapli na druhém patře.

Jsme vám samozřejmě k dispozici k duchovnímu rozhovoru či zpovědi podle konzultačních hodin, nejlépe však po osobní domluvě.

Chystáme také duchovní výjezdy pro jednotlivé třídy.

Zároveň vás chceme pozvat každý dne v poledne na modlitbu Anděl Páně ve školní kapli (jděte za zvukem zvonu!).

V neposlední řadě vás chceme pozvat na víkendové duchovní obnovy, které pořádáme mimo jiné také s absolventy AG a kterých se mnozí z AG účastní.

Skupinka přípravy na křest a biřmování se schází v úterý v 17h30 v klášteře dominikánů, Husova 8. Svátosti pak udělí biskup Václav Malý na Letnice 28.5.2023 v 9h v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

Kliment Mikulka a Hyacint Ullman

školní kaplani

Duchovně – pastorační plán pro školní rok 2022/2023

Patron školního roku sv. Cyril

Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

1) Školní bohoslužby 

a) mše svatá - kaple sv. Františka a sv. Kláry

- středa 7:30

- čtvrtek 7:30

b) modlitba liturgie hodin (breviáře) - kaple sv. Františka a sv. Kláry

- středa a čtvrtek po mši sv. ranní chvály

c) Modlitba Anděl Páně - kaple sv. Františka a sv. Kláry

– každý den v poledne

e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

1.9. - mše sv. na zahájení školního roku, kostel sv. Ludmily 9:00 hod.

1.11. – mše svatá ze slavnosti Všech svatých, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)

29.11. – žehnání adventního věnce, velká přestávka

8.12.  – mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, aula školy 12:00 hod.    (katecheze v 11:00 hod.)

6.1. – mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)

2.3. – mše svatá z Popeleční středy, aula školy 13:00 hod. (katecheze ve 12:00)

25.3. – mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně, aula školy 12:00 hodin (katecheze v 11:00)

11.4. - Křížová cesta na Petříně, 19:30 hod.

13.4. - Křížová cesta, kostel sv. Ludmily,13:00 hod.

16.5. - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek, aula školy, 7:30 hod.

27. 5. - mše svatá s předáním maturitních vysvědčení, kostel sv. Ignáce, 11:00 hod.

30. 6. - děkovná mše sv. na zakončení školního roku, kostel sv. Ludmily, 9:00 hod.

2) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Svatém Janu pod Skalou

- prima A - 5.-7. 9.; prima B - 7.-9. 9. ; prima C - 12.-14. 9. 

- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

3) Duchovní program pro kvinty ve Svatém Janu pod Skalou

- kvinty A a B 19.-21.9.2022

- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

4) Spirituálně edukační program pro ostatní třídy

- Svatý Jan pod Skalou a další vhodná místa

- po jednotlivých třídách od sekundy do septimy, program zahrnuje přespání

- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů

- čas a místo se ještě upřesní

5) Školní pouť

- pouť na Libici v době velikonoční

6) Exercicie pro oktávy

- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze

VIII. A – P. Hyacint Ullman, 13.-16.12.2022

VIII. B – P. Eliáš, 10.-13.10.2022

7) Příprava na svátosti – biřmování, křest a první svaté přijímání

- setkávání a příprava žáků ve skupinách, v úterý 17:30 až 18:30 klášter dominikánů u sv. Jiljí, Husova 8

- křty a biřmování jsou plánovány na slavnost Seslání Ducha svatého v kostele sv. Jiljí 28.5.2023 v 9:00 – biskup Václav Malý

8) Svátost smíření nebo duchovní rozhovor - kabinet NN (011)

- kdykoliv po předchozí domluvě (ullman@arcig.cz; mikulka@arcig.cz)

V Praze 10. září 2022P. Kliment Mikulka, OP

 

Články k tématu Duchovní aktivity

Obrázek k článku Duchovní obnova sext

Dne 4. května se sexty A i B za doprovodu bratra Klimenta a p. prof. Bernarda vypravily na výletní stálici Arcibiskupského gymnázia, Svatého Jana pod skalou. Cílem celé duchovní obnovy bylo nalézt harmonii v člověku, jakožto prostředníku mezi duchovnem a materiálním světem.

Obrázek k článku Pozvánka na setkání rodičů

Hledejme společně způsob, jak pomoci dětem vybrat správné povolání...

Obrázek k článku Popeleční středa - mše svatá

Celoškolní mše svatá k popeleční středě se koná 22. února ve 12 hodin v aule, všichni studenti i zaměstnanci jsou srdečně zváni.

Obrázek k článku Tříkrálové duchovní aktivity a mše 6.1.2023

Zveme vás na představení projektu Mary´s meals v 11:00 v knihovně a poté ve 12:00 na mši sv. do auly.

Obrázek k článku Rozhovor s Hyacintem na EDUinu

Co všechno obnáší práce školního kaplana? Jak připravit výuku náboženství pro třídu, kde jsou studenti z věřících i nevěřících rodin?

Obrázek k článku Katecheze a mše svatá ve čtvrtek 8.12.

Tento čtvrtek o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vás zveme na setkání s absolventem AG a jáhnem Dominikem Fričem.

Obrázek k článku 41. Zpívání na schodech AG 25. 11. 2022

s tradičním požehnáním školního adventního věnce

Obrázek k článku Diecézní setkání mládeže

Letošní Světový den mládeže se letos uskuteční v sobotu 19. 11. v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích.

Obrázek k článku O3v3 a Mše svatá

V úterý budeme slavit Všechny svaté, a proto jsme si pro vás připravili malý dárek. Nevím, jestli už jste slyšeli o podcastu O Třech ve třech...

Obrázek k článku Ocenění osobností v rámci Dne církevních škol 16. 9. 2022

V pátek 16. září se v katedrále sv. Víta konala mše svatá ke Dni církevního školství, na kterou byly pozvány církevní školy působící v pražské arcidiecézi.

Stránky