Činnost RR

2022/2023

 • Udělení ceny Rady rodičů – 16. ročník
 • Správa Solidárního žákovského fondu
 • Spolupráce na přípravě maturitního plesu
 • Organizace sbírky na pomůcky
 • Finanční podpora studentské akce Akademie
 • Finanční podpora studentského časopisu
 • Podpora zapojení školy do DofE Award
 • Projednávání podnětů školy a rodičů

2021/2022

 • Udělení ceny Rady rodičů – 15. ročník
 • Správa solidárního žákovského fondu
 • Spolupráce na přípravě maturitního plesu
 • Finanční podpora Akademie
 • Finanční podpora školního kola debatní soutěže SPQAG
 • Podpora adaptační skupiny pro studenty z Ukrajiny
 • Zajištění darů pro školu
 • Projednávání podnětů školy a rodičů

2020/2021

 • Udělení ceny Rady rodičů – 14. ročník
 • Podpora zřízení Solidárního žákovského fondu
 • Spolupráce na přípravě maturitního plesu
 • Finanční podpora akce Školní mikiny
 • Zajištění darů pro školu
 • Projednávání podnětů školy a rodičů

2019/2020

 • Financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • Udělení Ceny Rady rodičů – 13. ročník
 • Podpora vzniku koncepční studie pro rekonstrukci budovy školy
 • Organizace sbírky na pořízení učebních pomůcek
 • Organizace setkání pro rodiče s prezentací plánované modernizace budovy AG
 • Finanční podpora školního kola debatní soutěže
 • Zajištění darů pro školu
 • Projednávání podnětů školy a rodičů

2018/2019

 • Financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • Jednání s NDV o slevě v souvislosti s využitím tanečních kurzů
 • Udělení Ceny Rady rodičů – 12. ročník
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 6. ročník
 • Finanční podpora Akademie
 • Pomoc při vyjednávání se zřizovatelem o financování školy
 • Spolupráce při prodloužení smlouvy o pronájmu budovy školy
 • Zajištění darů pro školu
 • Projednávání podnětů školy a rodičů

2017/2018

 • Financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • Propagace tanečních kurzů v NDV
 • Udělení Ceny Rady rodičů – 11. ročník
 • Akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 5. ročník
 • Finanční podpora Akademie
 • Zajištění darů pro školu, předání daru na Anglický klub
 • Vyjednávání s Arcibiskupstvím pražským o finanční podpoře pro školu
 • Projednávání podnětů školy a rodičů

2016/2017

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů – 10. ročník
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 4. ročník
 • Sběr víček
 • Finanční podpora Agory
 • Finanční podpora Akademie
 • Zajištění darů pro školu, podpora Anglického klubu
 • Tvorba databáze akcí a kontaktů (nabídky rodičů pro výuku)
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2015/2016

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 3. ročník
 • Sběr víček
 • Finanční podpora Agory
 • Finanční podpora Akademie
 • Zajištění darů pro školu (vybavení)
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2014/2015

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 2. ročník s podtitulem „nejinspirativnější“
 • Finanční podpora Agory
 • Finanční podpora Akademie
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2013/2014

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG
 • Sběr starých mobilních telefonů, víček a brýlí
 • Podpora sboru a orchestru AG
 • Dar škole na tělocvičnu
 • Finanční podpora Agory
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2012/2013

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • projednání změny stanov
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • organizace prodejní akce na podporu pořízení horolezecké stěny
 • příprava soutěže o nejhezčí třídu AG
 • hledání možností finanční podpory školy
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2011/2012

 • pomoc s organizací a propagací oslav 20. výročí AG
 • projednávání podnětů rodičů
 • financování maturitního plesu, rozdělení zisku

2010/2011

 • obnovení RR
 • založení bankovního účtu
 • financování maturitního plesu přes tento účet
 • rozdělení zisku z maturitního plesu
 • souhlas s návrhem ředitele školy na zvýšení školného
 • udělení Ceny Rady rodičů