Žádosti a formuláře

Pokud plánujete studiní pobyt v zahraničí, přečtěte si prosím Pravidla pro studijní pobyty v zahračiní. V případě, že potřebujete nějak upravit docházku, ať už z důvodů zdravotních, sportovní přípravy nebo jiných, přečtěte si prosím Pokyny a pravidla při žádosti a tvorbě Individuální vzdělávací strategie - Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu. Podle toho, o jaký typ podpory budete žádat, je třeba zvolit i formulář žádosti (najdete je v přílohách). Pokud budete potřebovat s volbou žádosti či jejím vyplněním pomoci, obrate se na zástupkyni Janu Kaderovou nebo na výchovnou poradkyni Dianu Jamal-Aldinovou.

Pro uznání dílčího dosaženého vzdělání v předmětu (jazykový certifikát) platí tato pravidla.

Přílohy:

Odchod z vyučování v průběhu dne ("propustka")

Oznámení o krátkodobé nepřítomnosti ve vyučování (2. příloha školního řádu)

Žádost o uznání dílčího dosaženého vzdělání

Žádost o změnu semináře v pololetí

Přihláška do nepovinného semináře

Žádost o odpuštění školného

Žádost o prodloužení klasifikace

Žádost o uvolnění z TV

Přihláška ke stravování - Ekolandia