Školní řád

Školní řád s přílohami je vydáván ředitelem Arcibiskupského gymnázia (dále jen AG) v souladu s § 30 a dalšími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.