Mediace

  • “Mediace se stává mostem mezi dvěma stranami a pomáhá jim urovnat své spory”
  •                                                                                  (Zoe, III.A., peer-mediátorka)
  • “Školní mediace je k tomu, aby byla na škole pohoda”
  •                                                                                  (Jakub, VIII.B, peer-mediátor)

 

Proč školní mediace na AG? 

AG je školou otevřenou. Každodenně v ní (žáci, učitelé a další pracovníci školy) a s ní (rodiče) žijí lidé, kteří mají různá očekávání, názory či představy. To s sebou, kromě kreativity a inspirace, může přinášet také nedorozumění nebo i konflikty. 

Dlouhodobě považujeme za jednu z hlavních předností naší školy dobrou atmosféru, založenou na kvalitních vzájemných vztazích. Rozhodli jsme se proto ještě o něco více na této kvalitě zapracovat. Chceme, aby naši učitelé i žáci měli možnosti a schopnosti zvládat konflikty kultivovaným způsobem, nejlépe hned v zárodku, na úrovni, kde vznikají, a učili se jim předcházet. 

Neboť konflikty jsou, ať chceme, nebo ne, běžnou součástí života –  toho školního nevyjímaje. 

Co je (školní) mediace? 

Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v jasných pravidlech. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

V České republice jsme teprve 2. víceletým gymnáziem, které se rozhodlo využívat možností, které školní mediace a žákovská (peer) mediace nabízí. Chceme tak i s její pomocí vytvořit ve škole ještě bezpečnější prostor pro žáky i učitele.

Co školní mediace na AG nabízí? 

Deset dospělých z řad pracovníků školy (učitelé i vedení školy) a 39 žáků všech věkových skupin prošlo tréninkem ve školní a peer-mediaci. Žáci tvoří aktivní peer-mediační tým, který je připraven pomáhat spolužákům v případě neporozumění či konfliktů, a který pracuje především na jejich prevenci. 

Zabýváme se nejen nedorozuměními či napětím mezi žáky, ale také mezi žáky a učiteli. Pomoci umíme s drobnostmi, ale i s větším trápením - v takových případech si povoláváme na pomoc některého z dospělých mediátorů - učitelů. Školní mediace není nabízena a neřeší spory mimo rámec školy a osob se školou spojených.

My všichni jsme trénovaní k tomu, abychom zachovávali mlčenlivost a abychom byli v jakémkoli sporu nestranní. Pomoci umíme nejen při řešení sporu mezi dvěma lidmi, ale také jednotlivcům, kteří potřebují podporu třeba jen popovídám si o tom, jak se ve škole cítí. Mediátoři se řídí Etickým kodexem mediace.

Kdo za mediací na AG stojí? 

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, ředitel AG a školní mediátor 

Mgr. Andrea Hora Krausová, koordinátor školní mediace na AG a školní mediátor 

Mgr. Eva Růtová, odborná garantka školní mediace, mediátorka, trenérka a supervizorka 

https://www.skolnimediace.cz/

Učitelé E-mail Konzultace
Andrea Hora Krausová hora@arcig.cz dle dohody
Ondřej Mrzílek mrzilek@arcig.cz Pondělí 13.00 - 14.30 hod. po domluvě

Články k tématu Mediace

Obrázek k článku Darované kroužkovné pro žákovské aktivity

Rádi bychom co nejvřeleji poděkovali rodičům.

Obrázek k článku Projekt KOST 2018

Od pondělí 22. 1. 2018 do čtvrtka 1. 2. 2018 proběhne na Arcibiskupském gymnáziu celoškolní projekt zaměřený na komunikaci a také mediaci.