Složení RR

Složení a kontakty na členy Rady rodičů při AG - stav k 28. 5. 2020.

Všechny členy RR lze kontaktovat dohromady na společné adrese radarodicu@arcig.cz.

Pro žádosti o potvrzení o daru Radě rodičů prosíme kontaktujte pokladní paní Evu Janatovou na emailu janatovae@seznam.cz.

jméno e-mail mobil třída funkce
Zuzana Augustová augustova@ucl.cas.cz 776659249 6.A  
Jiří Bartoš bartos.rr@email.cz   1.A  
Julia Černohorská juliapraha@yahoo.com 604322399 6.A  
Veronika Dvořáková verdvo@email.cz 775180208 3.A  
Zuzana Glacová zuza.glacova@gmail.com 603291233 4.A  
Lucie Grant Lgrant@seznam.cz 608762299 6.C  
Renáta Gregorová renata.gregor@seznam.cz 608340160 7.A  
Vlasta Hamalová vlasta.hamalova@seznam.cz 608708786 6.C, 3.A  
Milan Herian milan.herian@gmail.com 606151932 6.C člen revizní komise
Jakub Holeček jaholecek@email.cz 774347941 1.A  
Irena Pohl Houkalová Irena.Houkalova@seznam.cz 602227740 2.A místopředsedkyně
Eva Janatová janatovae@seznam.cz 607721316 5.A pokladní
Ivan Kapičák ivan.kapicak@seznam.cz 603552032 2.A  
Jan Kincl j.kincl@lkpump.cz 736772341 4.A  
Jan Klípa jan.klipa@gmail.com 605955229 3.A  
Vit Kolář vit.kolar@centrum.cz 724034154 3.B, 6.C předseda
Markéta Bartošová Kuncová 01marketa@gmail.com 603492902 2.B  
Petr Marek petr.marek@volny.cz 724008392 4.B  
Alena Mrázková alenamrazkova@post.cz 721734853 5.A člen revizní komise
Petr Nuzík petr.nuzik@email.cz 775200382 1.B  
Marta Pawlicová marta.pawlicova@seznam.cz 602530717 2.B člen předsednictva
Helena Pěchoučková helena.pechouckova@gmail.com 607726122 7.B  
Zuzana Pejšová zuzana.pejsova@outlook.com 724244908 1.A  
Helena Pelantová helena.pelantova@volny.cz 605329494 8.A  
Mariana Příklenková mpriklenkova@boumy.cz 737081310 2.A  
Markéta Puzrlová puzrlova@seznam.cz 777608200 5.A  
Vlasta Rosická vlasta.rosicka@seznam.cz 603979343 4.A člen předsednictva
Jiřina Svatušková jirina.svatuskova@gmail.com 736266092 1.B, 3.A  
Dagmar Šenová senovadagmar@gmail.com 724216534 6.A  
Blanka Tollarová blanka.tollarova@gmail.com 776709766 4.B  
Ondřej Tomala ondrej@tomala.cz 603219520 1.B  
Miloslav Zvonař mzvonar@volny.cz 720548310 6.B