Složení RR

Složení a kontakty na členy Rady rodičů při AG - stav k 1.1.2019

Všechny členy RR lze kontaktovat dohromady na společné adrese radarodicu@arcig.cz.

 

jméno email mobil třída funkce
Šárka Adámková sarcicka@seznam.cz 602335226 8.B  
Vilema Benediktová vilema.benedikt@seznam.cz 736515328 8.B  
Julia Černohorská juliapraha@yahoo.com 604322399 5.A  
Zuzana Glacová zuza.glacarova@gmail.com 603291233 3.A  
Lucie Grant Lgrant@seznam.cz 608762299 5.C  
Renáta Gregorová renata.gregor@seznam.cz 608340160 6.A  
Vlasta Hamalová vlasta.hamalova@seznam.cz 608708786 5.C, 2.A  
Milan Herian milan.herian@gmail.com 606151932 5.C člen revizní komise
Irena Pohl Houkalová Irena.Houkalova@seznam.cz 602227740 1.A místopředsedkyně
Ivan Kapičák ivan.kapicak@seznam.cz 603552032 1.A  
Jan Kincl j.kincl@lkpump.cz 736772341 3.A  
Jan Klípa jan.klipa@gmail.com 605955229 2.A  
Vit Kolář vit.kolar@centrum.cz 724034154 2.B, 5.C předseda
Petr Marek petr.marek@volny.cz 724008392 3.B  
Jana Martinů j-martinu@seznam.cz 736177105 5.C pokladník
Jiří Marušiak jiri.marusiak@urw.com 603449842 8.A  
Richard Mašek masek@arcig.cz 734435043 5.B  
Alena Mrázková alenamrazkova@post.cz 721734853 4.A člen revizní komise
Marta Pawlicová marta.pawlicova@seznam.cz 602530717 1.B člen předsednictva
Helena Pěchoučková helena.pechouckova@gmail.com 607726122 4.B, 6.B  
Helena Pelantová helena.pelantova@volny.cz 605329494 7.A  
Mariana Příklenková mpriklenkova@boumy.cz 737081310 1.A  
Markéta Puzrlová puzrlova@seznam.cz 777608200 4.B  
Vlasta Rosická vlasta.rosicka@seznam.cz 603979343 3.A člen předsednictva
Dagmar Šenová senovadagmar@gmail.com 724216534 5.A  
Blanka Tollarová blanka.tollarova@gmail.com 776709766 3.B  
Jakub Vacek jakubv@seznam.cz 606666497 8.A  
Miloslav Zvonař mzvonar@volny.cz 720548310 5.B