Portfolio

Co je portfolio žáka a k čemu slouží?

Dá se říci, že portfolio je obraz, který ukazuje, co se žák naučil, čeho dosáhl. Portfolio by mělo obsahovat různé materiály dokumentující aktivitu žáka. Kdo má vlastní portfolio, může přehledně dokumentovat dosažené znalosti a dovednosti a také jejich průběžný rozvoj. To, že si žák sám ukázky do portfolia vybírá a umí jejich výběr obhájit, mu mimo jiné umožňuje pochopit význam sebehodnocení a uvědomit si vlastní úspěchy.

Může se zdát, že portfolio je novým a módním pojmem, ale už několik generací u nás tvořilo jednoduché portfolio jako třeba čtenářský deník nebo herbář. Svá portfolia mívají ti, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách. Princip je stále stejný: vzniká tak mapa rozvoje a učení.

Práce na portfoliu přináší také hlubší spolupráci žáka a učitele, mají díky němu příležitost o dosažených výsledcích detailněji mluvit nad hmatatelnými výsledky.

V neposlední řadě také tvorba portfolia podporuje u žáků schopnost organizovat, strukturovat a třídit vlastní práci.

Jak se portfolio tvoří a ukládá?

Určitě je dobré mít všechny ukázky na jednom místě, není důležité, jestli jsou to šanony nebo třeba krabice. Podstatné je, aby ukázky byly uloženy přehledně a aby se nepoškodily, neroztrhly nebo nepomačkaly. Zároveň je potřeba mít na portfolio dostatečnou kapacitu.

Žijeme v digitální době, takže část portfolia dnes budou nepochybně tvořit nejrůznější elektronické soubory v různých formátech. Také digitální portfolio by mělo být přehledně uspořádané a pochopitelně průběžně aktualizované.

Na koho se obrátit?

Dita Kramářová může být průvodcem toho, v čem byste se chtěli rozvíjet, co už děláte a co to o vás vypovídá.

Tomáš Pešek může jako kariérový poradce konzultovat ohledně obsahu a úprav portfolia, aby co nejvíce odpovídalo potřebám škol, na které se hlásíte.