Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, státní a školní. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury,  ve školní části je diktát v českém jazyce a test studijních dovedností; test ze všeobecného přehledu nebude součástí zkoušek.

Termíny přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška: pondělí 17. a úterý 18. dubna 2023 (řádné termíny) a středa 10. a čtvrtek 11. května 2023 (náhradní termíny)

Školní přijímací zkouška: středa 19. a čtvrtek 20. dubna 2023 (řádné termíny) a pátek 12. května 2023 (náhradní termín)

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny dvě primy, do nichž chceme celkem přijmout 64 žáků.

Kriteria přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve školním roce školním roce 2023/24 budou zveřejněna nejpozději v lednu 2023.


Co můžete čekat od studia na AG vám chceme přiblížit prostřednictvím spotu výše či informačního článku. Zkuste nahlédnout také do virtuální učebny nebo nasajte atmosféru školy v reportáži

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Přípravné kurzy z českého jazyka pro uchazeče o studium

3. ledna 2023 nově otvíráme přípravné kurzy z češtiny pro zájemce z 5. tříd, zaměřené na přípravu ke státním i školním přijímacím zkouškám. Kurzy budou probíhat každé úterý a přihlašovat se do nich lze do 22. prosince 2022.

Obrázek k článku Začaly přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z  matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ zdárně začaly 20. 9. 2022 a pokračují 2. hodinou 27. 9. (ředitelské volno na AG se těchto kurzů netýká).

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ

Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

Obrázek k článku Přijímací řízení  2022 - aktuální informace

Čtěte aktuální informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2022/23.

Obrázek k článku Schůzka rodičů budoucích primánů - 14. 6. v 17:30

Schůzka rodičů budoucích primánů se koná v úterý 14. června od 17:30 v aule Arcibiskupského gymnázia (společná část) a v kmenových učebnách nastávajících primánů (s třídními učiteli).

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2022 – náhradní termín

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek naleznete v příloze tohoto článku.

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2022

Přijímacích zkoušek ve dnech 19. a 20. dubna 2022 (státní část) a 25. a 26. dubna 2022 (školní část) se zúčastnilo 323 z 336 přihlášených uchazečů.

Obrázek k článku Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2022

Zkouška se konala 29. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách. Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním.

Obrázek k článku Přijímací zkoušky - aktuální informace

V pátek 25. března 2022 byly rozeslány pozvánky k letošním přijímacím zkouškám na Arcibiskupské gymnázium.

Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto

se bude konat v ÚT 29. 3. 2022, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z  řad kurzistů i veřejnosti.

Stránky