Přijímací řízení

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.

Články k tématu Přijímací řízení

Dne 9. 5. 2018 se uskutečnil náhradní termín školních přijímacích zkoušek, dne 10. 5. 2018 proběhl náhradní termín státních přijímacích zkoušek. Celkem se zkoušky v náhradních termínech zúčastnilo 9 žáků.

Na základě údajů, které jsme dodatečně obdrželi z Cermatu, bylo upraveno výsledné pořadí u přijímacích zkoušek na AG.

Přijímacích zkoušek ve dnech 13., 17., 23. a 24. dubna 2018 se zúčastnilo 220 z 234 přihlášených uchazečů, 10 uchazečů se omluvilo a žádají o náhradní termín a 4 uchazeči se nedostavili ke zkoušce.

Přípravné kurzy z matematiky byly i letos zakončeny přijímačkou nanečisto, která byla otevřená také širší veřejnosti.

Přihlášku ke studiu na AG letos podalo 234 uchazečů. Pozvánky k přijímacím zkouškám, spolu s dalšími informacemi, byly všem uchazečům odeslány doporučeně ve středu 28. března 2018.

Bude se konat v ÚT 27.3. 2018, a to jako zkouška otevřená tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

Na základě přijímacího řízení v roce 2018 bude přijato ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.

Zveme všechny zájemce o studium na Arcibiskupském gymnáziu na dny otevřených dveří, které se konají 9. a 23. ledna 2018 vždy od 17:00 hodin.

Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ pokračují zimním semestrem.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2018.