Přijímací řízení

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.

Příjímací zkoušky do prvního ročníku, oboru vzdělávání 79-41-K/81 se konají v následujících termínech:

Jednotná přijímací zkouška v řádném termínu:

  1. termín – úterý 16. dubna 2019

  2. termín – středa 17. dubna 2019

Školní přijímací zkouška:

  1. termín – úterý 23. dubna 2019

  2. termín – středa 24. dubna 2019

Články k tématu Přijímací řízení

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.