Přijímací řízení

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.

Články k tématu Přijímací řízení

Přijímačka z matematiky nanečisto se bude konat v ÚT 28. 3. 2017 pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti. Jsou na výběr 3 časové možnosti: 13.50 – 14.55; 15.10 – 16.15; 16.25 – 17.30.

Na základě přijímacího řízení v roce 2017 bude přijato ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.

Zveme všechny zájemce o studium na Arcibiskupském gymnáziu na dny otevřených dveří, které se konají 10. a 24. ledna 2017 vždy od 17:00 hodin.

V Podzimním semestru jsme především opakovali a procvičovali látku 4. a 5. třídy, v zimním semestru se zaměříme hlavně na konkrétní úlohy z dřívějších testů CERMAT.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2017.