Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na Arcibiskupském gymnáziu,

zveřejnili jsme kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25, věnujte prosím pozornost i přílohám článku (Zájmové aktivity; Prohlášení uchazeče). V letošním roce se přihlášky ke studiu přijímají pouze do 20. února 2024. Přihlášku je možné podávat od 1. února 2024, a to elektronicky s ověřenou identitou, podáním výpisu z online systému nebo podáním vyplněného tiskopisu. Způsoby podání přihlášky jsou popsány zde. Na základě přihlášky zašle ředitel AG uchazeči pozvánku k vykonání přijímací zkoušky (elektronicky či doporučeně, podle způsobu podání přihlášky) nejpozději 14 dnů před jejím konáním. 

V případě dotazů týkajících se přijímacího řízení se obracejte na Janu Kaderovou

Těšíme se na vás u přijímacích zkoušek!

 

za vedení školy 

Jana Kaderová

Galerie: 
Obrázek k článku Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25