Granty

Z grantů a účelových dotací škola financuje vybavení knihovny, jazykových, přírodovědných, fyzikálních a chemických laboratoří, seznamovací pobyty žáků prim, každoroční výměnné jazykové pobyty, vzdělávání pedagogů, ale i další drobné projekty různých výukových předmětů.

Finance jsou získávány z evropských programů (Operační program Praha – Adaptabilita) nebo z pravidelně vyhlašovaných programů podpory, které poskytují např. Magistrát hlavního města Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, německá nadace Renovabis, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a další.

Učitelé E-mail Konzultace
Andrea Hora Krausová krausova@arcig.cz dle dohody

Články k tématu Granty

Od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2019 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony AG I, který je spolufinancován Evropskou unií.

Ve školním roce 2015-2016 se uskutečnil již druhý běh mezinárodní výměny mezi Arcibiskupským gymnáziem a jeruzalémskou střední školou Israel Arts and Science Academy (IASA).

V úterý 27. května 2016 se třídy septim zúčastnily čtvrtého ročníku sportovně-informatické akce Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizacemi GuG.cz, DZS, NUV a MFF UK.

Ve středu 14. října 2015 v rámci Evropského týdne programování pozval informatický seminář vyšší gymnázium na robotický den.

Učíme se s reálným životem po boku
čtu, rozumím, interpretuji
červenec 2013 - březen 2015 - pro vyšší gymnázium

Projekt Učíme se s reálným životem po boku probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Praze od července 2013 do března 2015 v rámci šesté výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), v prioritní ose 3 - Modernizace počátečního vzdělávání, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Je zaměřen na cílovou skupinu žáků vyššího gymnázia a učitelů.