Granty

Z grantů a účelových dotací škola financuje vybavení knihovny, jazykových, přírodovědných, fyzikálních a chemických laboratoří, seznamovací pobyty žáků prim, každoroční výměnné jazykové pobyty, vzdělávání pedagogů, ale i další drobné projekty různých výukových předmětů.

Finance jsou získávány z evropských programů (OPPA - Operační program Praha – Adaptabilita, OP PPR - Operační program Praha - pól růstu ČR, OP VVV - Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání) nebo z pravidelně vyhlašovaných programů podpory, které poskytují např. Magistrát hlavního města Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, německá nadace Renovabis, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a další.

Učitelé E-mail Konzultace
Andrea Hora Krausová hora@arcig.cz dle dohody

Články k tématu Granty

Obrázek k článku Erasmus - Posílení kompetencí pedagoga

Vzdělávací výjezdy pedagogů v rámci Erasmu

Obrázek k článku Učebny přírodovědných předmětů

V období 1. 4. 2022 - 31. 12.

Obrázek k článku iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

V období 1. 1. 2022 - 30. 11. 2023 je AG partnerem projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Obrázek k článku Projekt S.P.Q.A.G. - Senatus populusque Archiepiscopalis gymnasii

Od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2022 AG realizuje projekt zaměřený na demokratickou kulturu ve škole.

Obrázek k článku Projektový týden

Projekt PROJEKTOVÝ TÝDEN je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Projekt Šablony AG II

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony AG II, který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Proběhl projekt Slovanské Emauzy

Ve výroční den založení kláštera slovanských benediktinů v Emauzích proběhl projekt Slovanské Emauzy. Byl věnován staroslověnské duchovní hudbě, která zněla v Emauzském klášteře ve 14. a 15. století.

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony SVČ AG, který je spolufinancován Evropskou unií.

Od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2020 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Anežka - pro sebe a pro druhé, který je spolufinancován Evropskou unií.

Rok zase uběhl a Agora opět klepe na dveře. Proběhne totiž už příští pátek a sobotu. Přednášky jsou určeny studentům vyššího gymnázia, které tímto prosíme, aby se zapsali do středy 14. března do večera.

Stránky