Vzdělávání žáků AG 2023

Téma: 

Díky podpoře z celoměstského programu ve výši 65.000,- Kč mohou být realizovány v období leden - prosinec 2023 vzdělávací programy pro žáky. V tomto roce proběhne třídenní zážitkový program "Nikdo není ostrov", připravený společností Invenio, který se zaměřuje na rozvíjení schopnosti spolupráce, práce v týmu, respektující komunikaci a asertivitu. Tématu poruchy příjmu potravy se žáci budou věnovat spolu s Centrem Anabell. Přírodovědná fakulta UK provede žáky postupy při poskytování první pomoci.

 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy

Obrázek k článku [node:title]

Galerie: 
Obrázek k článku Vzdělávání žáků AG 2023