AGentivity 2023

Téma: 

Název projektu využívá zkratky AG (Arcibiskupské gymnázium) a vychází ze spojení slov Agent a Aktivita. Agent jako člověk jednající, pověřený k zodpovědnému úkolu, působící v určité oblasti, schopný samostatného jednání, volící vlastních postupů, zastupující širší okruh lidí, zprostředkovatel. Aktivity zastupuje soubor různých činností, které žáci vymýšlejí a organizují pro své vrstevníky. Žáci AG si píší vlastní časopis (AGonii), organizují přednáškové pásmo AGora, přehlídku Akademie a různé další aktivity. Projekt je realizován s podporou městské části Praha 2.

Obrázek k článku [node:title]

Galerie: 
Obrázek k článku AGentivity 2023
Obrázek k článku AGentivity 2023