Podpora z městských grantů 2024

Téma: 

V roce 2024 žáci absolvují programy zaměřené na sebepojetí, zdravý životní styl, vztahy a atmosféru v kolektivu, rozvoj sociálních dovedností, prevenci, první pomoc aj. Učitelé získají vzdělání zaměřené na podporu wellbeingu se zvláštním zřetelem na žáky se speciálními potřebami a vzdělání zaměřené na rozvoj kompetencí. Klíčovým zaměstnancům bude poskytnuta supervize. Z městských grantů v oblasti školství a prevence byla na tyto aktivity uvolněna částka 180.200,-Kč.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Galerie: 
Obrázek k článku Podpora z městských grantů 2024