Dárcovský servis

Oddělení péče o dárce má na starosti získávání finančních příspěvků od našich dárců pro financování lepších podmínek pro vzdělávání. Tyto dary nám umožňují reagovat ihned na nepředpokládané výdaje, stejně jako na financování dlouhodobě plánovaných investic.
Potřebujete potvrzení o daru, smlouvu, nebo chcete nahlásit změnu kontaktních údajů? Jsme vám k dispozici.

Bankovní spojení

Finanční dary od soukromých osob a firem přijímáme účtu 304547021/0100 vedeném u Komerční banky a. s., Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07

Vaše dary jdou v plném objemu na jednotlivé projekty. Nejsou využívány ani na provoz a management školy, ani pro fundraising a koordinaci a ani na platy učitelů. 

Potvrzení o daru

Vaše dary Arcibiskupskému gymnáziu pomohou i vám. Příspěvky, které nám zasíláte, si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Jediné, co k tomu potřebujete, je potvrzení o daru, které vám rádi zašleme. Pokud jste vyplnili formulář, zasíláme potvrzení automaticky na adresu, kterou jste nám uvedli. Nemusíte se o nic starat, je to naše povinnost a služba našim dárcům.

Pokud si nejste jisti, zda máme vaši aktuální adresu nebo jste se přestěhovali, napište nám prosím na klusakova@arcig.cz

Potřebuji darovací smlouvu

Pokud namísto potvrzení o daru potřebujete darovací smlouvu, napište nám prosím na klusakova@arcig.cz nebo zavolejte na 210 211 211. Rádi ji pro vás připravíme.

Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Změna údajů

Právě jste se přestěhovali, změnili jste příjmení, chcete, abychom vám přestali zasílat korespondenci, či jen chcete, abychom ji posílali jinam nebo na někoho jiného?

Připravte si prosím následující údaje a zavolejte nám na telefonní číslo: 226 211 211 nebo napište na e-mailovou adresu klusakova@arcig.cz
Chcete-li aktualizovat/opravit svou adresu, připravte si prosím následující údaje:
 • původní celou adresu (ulice, město, PSČ) a jméno a příjmení
 • aktuální celou adresu (ulice, město, PSČ) a jméno a příjmení
Chcete-li aktualizovat/opravit své jméno, připravte si prosím následující údaje:
 • původní jméno a příjmení a celou adresu (ulice, město, PSČ)
 • aktuální jméno a příjmení
Chcete-li zrušit zasílání korespondence, připravte si prosím následující údaje:
 • jméno a příjmení a celou adresu (ulice, město, PSČ)
 • budeme vám velmi vděčni za upřesnění důvodu, proč chcete zasílání korespondence ukončit, případně jaký jiný způsob komunikace preferujete

Děkujeme vám, jsme tu pro vás

Darovací smlouva - vzor
Potvrzení o daru - vzor

Kontakty pro dárce

Rozhodli jste se podpořit Arcibiskupské gymnázium, potřebujete potvrzení o daru?

Jste naším významným dárcem, chcete navázat spolupráci (sponzoring, významná podpora, CSR) nebo máte jakékoli dotazy týkající se firemní či jiné podpory?

Chcete aktualizovat osobní údaje, kontaktní adresu, vymazat z databáze, chcete se stát pravidelným dárcem nebo máte jakékoli dotazy ohledně dárcovství?

Andrea Hora, péče o dárce, fundraising
 • E-mail: hora@arcig.cz
 • Tel: +420 226 211 228
 • Provozní doba kanceláře: Po – Pá: 7:00 – 13:00
Dana Klusáková, péče o dárce, smlouvy, potvrzení
 • E-mail: klusakova@arcig.cz
 • Telefon: +420 226 211 211
 • Provozní doba kanceláře: Po – Pá: 9:00 – 17:00
Jan Parolek, digitální kampaně
Korespondenční adresa:
Arcibiskupské gymnázium
Korunní 586/2
+120 00 Praha 2 - Vinohrady
Provozní doba kanceláře: Po – Pá: 9:00 – 15:00 hod.
 
 

Loga ke stažení

Logo AGLogo AG černobílé

Tato loga můžete využít k propagaci vlastního fundraisingového projektu pro Arcibiskupské gymnázium. Loga vám nabízíme v české verzi ve formátu png.

Pro stažení loga klikněte pravým tlačítkem na jedno z log z nabídky "Uložit obrázek jako...".
Pokud budete mít problém se stažením log v Internet Exploreru, použijte prosím FireFox či Google Chrome.

 

Díky soukromým dárcům, jako jste vy, můžeme jednat nezávisle, nestranně a neutrálně a pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Každý dar má pro nás význam a každému dárci jsme hluboce vděčni.