Dokumenty školního klubu

rozvrh kroužků - ROZVRH k 1. 10.

dáte-li si do sledování https://www.facebook.com/skddmag/ neuteče vám žádná aktualita v ŠK a DDM

 

Přihláška do kroužku

Tuto přihlášku vyplňují zájemci o zájmové kroužky, které jsou zpoplatněny. Přihláška má platnost jeden školní rok. Přihlášku je nutné vyplnit i v případě přihlašování do druhého kroužku. 

Odhlášení z kroužku

Chceme vědět, že víte o tom, že se dítě z kroužku odhlásilo. Nechceme, abyste si mysleli, že je na kroužku a ono mezitím trávilo čas jinak. Proto prosíme, abyste nám případný nezájem o kroužek oznámili písemně.

Přihláška k užívání zkušebny pro kapely

Platby za kroužky

Platby za kroužky se zasílají do 14. září pro následující školní rok na číslo účtu: 304547021/0100 

Do předmětu platby zadejte jméno a příjmení dítěte, za které je platba provedena (do poznámky zadejte název kroužku),

variabilní symbol tvoří následující čísla:

200 = číslo školního klubu a DDM,

 

Přihláška do školního klubu a domu dětí a mládeže

Tuto přihlášku vyplňují noví žáci školy pro celé období studia gymnáziu, díky této přihlášce mohou žáci bezplatně využívat prostory školního klubu, jako jsou: PC klub v 201, knihovna, relaxační a sportovní koutek, klubovna u studny apod.

Další dotazy směřujte na vedoucí školní klubu a DDM: krausova@arcig.cz.