AG podporují

Vážení sponzoři,

každá vaše pomoc je cenná, smysluplná, a pro rozvoj školy velmi důležitá a potřebná. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v uplynulém období jakýmkoliv způsobem pomohli Arcibiskupskému gymnáziu. Vážíme si vašeho zájmu o školu, která chce vzdělávat a vychovávat žáky, vaše děti v příjemném prostředí za pomoci kvalitních pomůcek a kvalitních vzdělávacích metod a postupů.

2020

Z iniciativy Rady rodičů proběhla sbírka na zajištění výukových a dalších materiálních pomůcek pro zkvalitnění výuky v jednotlivých předmětech. Mezi rodiči se podařilo vybrat celkem 210.332,- Kč, za což jsme velmi vděční a moc děkujeme. Na základě potřeb jednotlivých předmětů byly prostředky využity na podporu deseti předmětů. Žáci budou moci využívat nové siloměry, sadu Vernier, geometrické stavebnice, slovníky, grafický lis, doskočiště, mapy a další pomůcky. 

Za covidové kroužkovné jsme vybavili nejen místnost pro mediaci v hodnotě 44.502,- Kč, ale také v celkové hodnotě 34.989,- Kč zajistili techniku pro ozvučení školních akcí, kterou budou využívat i žákovské kapely. Všem rodičům, kteří nepožadovali poměrné kroužkovné za jarní období, děkujeme!

Arcibiskupství pražské, podpořilo v tomto kalendářním roce školu částkou 1.550.000,- Kč.  Moc děkujeme za podporu při financování zvýšeného nájemného za budovu školy.

Sponzoři školy

 

2019

Rádi bychom vyjádřili velký dík všem našim podporovatelům, kteří poskytli Arcibiskupskému gymnáziu finanční pomoc v roce 2019. Činnost školy byla podpořena částkou 655.000,- Kč. Mezi jinými chceme poděkovat firmám KPC Group a LK Pumservice, které patří mezi nejvýznamnější dárce. 

Arcibiskupství pražské, jako zřizovatel, podpořil školu částkou 1.555.900,- Kč. Tato pomoc, které si velmi ceníme, byla použita pro uhrazení zvýšeného nájemného za budovu školy.

Anglický klub byl vybaven za prostředky, které jste škole věnovali v roce 2018. Bez vaší pomoci, za kterou velmi upřímně děkují zejména učitelé angličtiny, by tento projekt nebylo možné v této podobě realizovat. Celkem bylo vybráno 93.200,- Kč a z této částky zakoupeny víceúčelové tabule. Speciální dík patří Radě rodičů, která projekt podpořila částkou 30.000,- Kč. Paní profesorka Ivana Hajičová je nejen hlavním garantem projektu, ale rovněž velkým sponzorem. Vděčíme jí za finanční podporu, věcné dary pro vybavení klubu a rovněž časovou angažovanost.

Sponzoři školy

   

 

2018

V roce 2018 dárci a sponzoři podpořili školu částkou 673.400,-Kč.

Byl vytvořen projekt na zřízení Anglického klubu a mezi rodiči a přáteli školy vyhlášena sbírka.

Arcibiskupství pražské, zřizovatel školy, zajistilo školu finančními prostředky ve výši 578.480,- Kč. 

Sponzoři školy