Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.

Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.

"Planetárium vychází z myšlenek řeckého filosofa Eudoxa z Knidu. Vzájemným pohybem kružnic umí předvádět pohyb slunce po obloze tak, jak by ho viděl pozorovatel stojící na zemi. Lze odečítat azimuty východu a západu slunce, odhadovat délku dne a noci nebo výšku slunce nad obzorem v pravé poledne, apod. A to pro libovolnou zeměpisnou šířku v libovolnou roční dobu. Planetárium nechává nahlédnout do doby, kdy zvědavý lidský duch dal vzniknout prvním geometrickým modelům přírodních zákonitostí. Na jednoduchém jevu - pohyb slunce po obloze - zrcadlí princip, který provází fyziku dodnes: matematický popis přírody," říká Mgr. Švrčina.

Jak dřívější budova Arcibiskupského gymnázia v Dejvicích, tak naše současná v Korunní ulici má astronomickou kopuli. Přírodní vědy včetně astronomie jsou nedílnou součástí vzdělávání na církevních školách. Eudoxovo planetárium tak najde široké využití v kroužcích i běžné výuce.

Byla vyrobena celkem tři planetária, která obdržely tři různé školy. Mimořádně si vážíme toho, že AG bylo jednou z nich. Velmi děkujeme Mgr. Švrčinovi za krásný a neobvyklý dar a také Ing. Jonášovi Jirků za jeho zprostředkování.

Jan Parolek

Galerie: 
Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.
Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.
Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.
Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.
Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.
Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.