F

Fyzika ukazuje, jakými cestami člověk dochází k poznání (experiment), jaké nástroje k popisu poznání využívá (matematika) a čím je jeho poznání určováno (intelektová sebereflexe vesmíru). Svět je zrcadlem našeho vědomí, bez člověka by existoval svět, ale nikoli věda.

Cíle výuky: 

"Od fyzikálních pojmů přes fyzikální zákony k fyzikálním principům a k poznání světa."

Cílem výuky fyziky v rámci ŠVP je osvojení si metod poznání jak v historických souvislostech, tak s ohledem na jeho současný stav, stejně jako základního vyjadřovacího prostředku přírodních věd, tedy aplikovaného systému matematiky. Žáci by si měli odnést rozvinuté schopnosti analýzy poznávaných jevů a jejich souvislostí, vlastní syntézy poznatků, formulace hodnotících postojů a jejich posuzování s přesahem přes oblast přírodních věd.

Hodinová dotace: 

V prvním ročníku je věnována základům fyziky jedna hodina, dál až do sedmého ročníku po dvou hodinách.V pátém a šestém ročníku je možné rozvíjet znalosti z fyziky v přírodovědném semináři, v sedmém ročníku je seminář fyziky věnovaný dalšímu rozšíření znalostí. V osmém ročníku mají žáci v rámci volitelných předmětů možnost zvolit si dvouhodinový fyzikální seminář zaměřený zčásti k maturitě z fyziky, zároveň také k přípravě na VŠ studium.

Co učíme: 

I. ročník - téma: Vlastnosti látek;

II. ročník - téma: Pohyb a síla, Mechanické vlastnosti tekutin, Světelní jevy;

III. ročník - téma: Energie, Vnitřní energie, Elektrické jevy, Zvukové děje;

IV. ročník - téma: Elektromagnetické děje, Jaderná energie, Vesmír

V. ročník - téma: Fyzikální veličiny a jejich měření, Pohyb těles a jejich vzájemné působení, Mechanika kapalin a plynů;

VI. ročník - téma: Stavba a vlastnosti látek, Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky

VII. ročník - téma: Elektrické pole, Elektromagnetické jevy, Světlo.

Jak učíme: 

Na nižším gymnáziu je kladen větší důraz na hravou formu, využívání ukázkových experimentů a osvojení si základní matematicko-logický aparát.

Na vyšším gymnáziu je naopak větší důraz kladen na rozvoj intelektových schopností, zpřesnění formálního aparátu a propojování jednotlivých historických či obsahových témat. Ve většině využívaných učeben je k výuce k dispozici počítačová technika a audiovizuální systém. Součástí výuky je návštěva externích pracovišť a tematických výstav, pravidelně spolupráce s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK na pokusech pro SŠ.

Učebnice a další materiály: 

Na nižším stupni jsou využívány učebnice Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus), na vyšším stupni Fyzika pro gymnázia (Prometheus). Běžně jsou využívány materiály dostupné z internetových zdrojů, rovněž vytváříme vlastní materiály.

Učitelé E-mail Konzultace
Lukáš Bernard bernard@arcig.cz konzultace vítám po předchozí dohodě kdykoli
Jiřina Cvachová cvachova@arcig.cz úterý 16:15-17, po předchozí domluvě
Marcela Grecová grecova@arcig.cz Pondělí: 13-14 hod (po předchozí domluvě)
Jiří Rezek rezek1@arcig.cz Po dohodě pondělí a úterý

Články k tématu F

Obrázek k článku Naši studenti na týdnu vědy

Kdo z vás už někdy uvažoval nad tím, jaké by to bylo nechat vybuchnout jadernou elektrárnu, koupat se nad aktivní zónou reaktoru, nabourat na letišti v Brně nebo srazit letadla nad Prahou?

Obrázek k článku Hala roku 11. dubna

Rok se s rokem sešel a ti techničtěji založení jistě opět zaregistrovali známou soutěž pořádanou Fakultou stavební ČVUT v Dejvicích.

Obrázek k článku Naše poslední Fyziklání

Fyzika bývá stereotypně označována jako nejméně oblíbený předmět žáků a studentů středních škol. Možná si o ní něco podobného myslíte i Vy. V takovém případě jste určitě nebyli 16. ledna v hale číslo 1 na výstavišti v pražských Letňanech, protože tam by se Váš názor velmi rychle změnil.

Obrázek k článku Fascinující svět Einsteinovy gravitace

Celý minulý týden probíhal festival Týden AV ČR, v jehož rámci se všichni septimáni v doprovodu pana profesora Bernarda zúčastnili jedné z přednášek na Matematickém ústavu v Žitné.

Obrázek k článku Hala roku

Fakulta stavební ČVUT v Dejvicích – to je ta velká budova se skleněnou střechou u VŠCHT – pořádá každým rokem soutěž Hala roku.

Obrázek k článku Dojmy a skvělý výsledek ve Fyziklání

V pátek 10. 2. jsme společně s paní profesorkou Cvachovou vyrazili do PVA Letňany, kde se konalo Fyziklání. Jedná se o největší prezenční fyzikální soutěž v Evropě pořádanou studenty vysokých škol (zejména MFF UK) otevřenou středoškolákům z celého světa. Měli jsme tak možnost změřit své síly s týmy z Indie, Itálie, Polska, Rumunska nebo dokonce i Filipín.

Obrázek k článku Fyziklání 2023

Nevíte co je to Fyziklání? Teď už to budete vědět díky našim studentům!

Obrázek k článku Jak se staví termojaderný reaktor?

Milí přátelé fyziky, dne 17. 10. jsme se sešli na SPRV seminář s panem doc. RNDr Janem Mlynářem z ČVUT z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na téma Jak se staví termonukleární reaktor alias tokamak.

Obrázek k článku Kunsthalle – projekt na pomezí fyziky a výtvarky

V primě jsme navštívili výstavu Kinetismus v Kunsthalle na Malostranské. Výstava se týkala světla, pohybu a umění. Viděli jsme mnoho fantastických děl od umělců z celého světa. Na toto téma jsme pak ve skupinkách dělali projekty inspirované právě touto výstavou.

Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.

Vzájemným pohybem kružnic umí předvádět pohyb slunce po obloze tak, jak by ho viděl pozorovatel stojící na zemi.

Stránky