Hala roku 11. dubna

Téma: 

Rok se s rokem sešel a ti techničtěji založení jistě opět zaregistrovali známou soutěž pořádanou Fakultou stavební ČVUT v Dejvicích. Pokud si ještě vzpomínáte, loni se jí (otázkou je, jak slavně) účastnil i jeden tým složený ze studentů našeho ústavu, a nejinak tomu bylo i letos. Sestava tříčlenné skupiny zůstala neobměněna (zdatné konstruktérky Bětka a Sára a poněkud méně zdatný fyzik Vojta ze sexty B), zato pravidla a především zadání doznala podstatných změn.

Naším úkolem bylo tentokrát postavit hangár, jímž bude možno nechat proletět letadlo a zároveň jeho střechu vystavit podstatnému zatížení. Podrobné technické parametry nechám beze zmínky, jen pro zajímavost podotýkám, že jsme museli pracovat pouze se dřevem z jehličnanů a s hranoly o tloušťce maximálně 1 cm. Práce to tak byla doslova titěrná. Fyzikálně-matematický aspekt konstrukce lze shrnout jako princip tahu a tlaku za použití příhradové konstrukce (sloupy VVN) a Cremonových trojúhelníků.

Montáž proběhla během Velikonoc a SEPu, opět v chladu sklepení; naštěstí tentokrát bez kolizí v MHD. Zatěžovací zkoušky se konaly v atriu fakulty 11.4. Letos náš model konstrukčně zapadl mezi ostatní a vybočoval jen svou šíří a barvami. Technické zpracování vypadalo podstatně vylepšené na rozdíl od loňského roku. Také hmotnost tohoto modelu podstatně vzrostla. Oproti našim špejlím nevážícím ani 300 g, byl náš modřínový hangár pořádný macek: celých 916 g. Zato jeho výdrž se drasticky zlepšila. Ten první unesl zhruba 2 kg, hangár přenesl 25,6 kg (!). Ačkoli to na vítězství nestačilo, mezi 49 jsme skončili až za polovinou; alespoň jsme ustáli první zátěžovou zkoušku a nárůst efektivity je oproti hmotnosti čtyřnásobný v porovnání s rokem 2023…

Tím chceme motivovat všechny [{mladé} stavitele, fyziky a dobrodruhy], aby se nestyděli zkoušet nové a bláznivé věci nezapadající do jejich rutiny (ze všech týmů byly jen dva z gymplů, ostatní ze SOŠ), jelikož, jak vidno z našeho příkladu, každým pokusem se člověk zlepšuje, jen se nesmí bát vlastního nezdaru:-).

Za tým Arcig

Vojtěch Stluka

Galerie: 
Obrázek k článku Hala roku 11. dubna
Obrázek k článku Hala roku 11. dubna
Obrázek k článku Hala roku 11. dubna