Rozvoj předmětů

Připravili jsme seznam pomůcek, které aktuálně potřebují jednotlivé předměty. Můžete nás podpořit konkrétním darem v libovolné finanční výši, nebo můžete přispět na konkrétní vybavení předmětů. Příspěvek můžete uhradit převodem na účet školy 304547021/0100. Vážíme si vaší podpory. I symbolický příspěvek, který nezatíží váš rodinný rozpočet, se počítá a pomůže nám zajistit výukové pomůcky pro vaše děti.
 
Velice děkujeme všem rodičům, kteří podpořili iniciativu Rady rodičů AG a přispěli touto cestou na vybavení školy. Na pomůcky bude škole převedeno přibližně 210 tis. Kč. O podpořených předmětech vás budeme informovat. Protože však cílové částky ještě nebylo dosaženo, výzvu pro rozvoj předmětů necháváme dále otevřenou. Variabilní symbol k této výzvě je 1114. 
 
Potřebné věci počet kusů Potřebná částka / 1 ks celkem
ČJL     24 600 Kč
Akademický slovník Cizích slov 16 200 Kč 3200 Kč
Etymologický slovník 16 700 Kč 11 200 Kč
Slovník spisovné češtiny 10 350 Kč 3 500 Kč
Frazeologický slovník 3 500 Kč 1 500 Kč
Šmírbuch jazyka českého 3 400 Kč 1 200 Kč
Encyklopedie literárních žánrů 3 500 Kč 1 500 Kč
Jungmannův slovník 1 2 500 Kč 2 500 Kč
       
VV     35 990 Kč
rydla a linoryt 15 270 Kč 4 050 Kč
kuličkový lis na tisk 3 3 000 Kč 9 000 Kč
akrylové barvy 5 630 Kč 3 150 Kč
zlatá a stříbrná barva 1 500 Kč 500 Kč
lepidla Herkules 8 130 Kč 1 040 Kč
keramická hlína 5 250 Kč 1 250 Kč
válcový lis na tisk 1 17 000 Kč 17 000 Kč
knihařský lis 1 15 000 Kč 15 000 Kč
       
FY     5 900 Kč
siloměry 10 375 Kč 3 750 Kč
mincíře 5 150 Kč 750 Kč
lab. teploměry 10 140 Kč 1 400 Kč
       
Bi     16 000 Kč
mikroskopy 4 3 000 Kč 12 000 Kč
model lebky 1 4 000 Kč 4 000 Kč
       
M     17 240 Kč
kalkulačky vědecké 20 350 Kč 7 000 Kč
stavebnice X-geo 2 4 600 Kč 9 200 Kč
objemová tělesa 4 260 Kč 1 040 Kč
       
Z     6 000 Kč
nástěnné mapy (GB, Fr, Evropa)     6 000 Kč
       
IVT     118 800 Kč
prezentér 1 1 000 Kč 1 000 Kč
MS Office do PC učebny 21 1 800 Kč 37 800 Kč
obnova serveru gamma 1 80 000 Kč 80 000 Kč
       
TV     154 000 Kč
žíněnky 4 2 000 Kč 2 000 Kč
doskočiště 1 15 000 Kč 15 000 Kč
kotouče na činky   6 000 Kč 6 000 Kč
obruče, tyče, míče apod.   5 000 Kč 5 000 Kč
lezecká stěna (výhledově)   120 000 Kč 120 000 Kč
       
ZSV     9 150 Kč
knihy:      
metodologie sociálních věd     1 250 Kč
sociologie     2 900 Kč
politologie     1 100 Kč
psychologie     2 700 Kč
ekonomie     400 Kč
právo    

800 Kč

       
LJ     20 000 Kč
latinsko-český slovník 20 600 Kč 12 000 Kč
oprava poškozené vazby u velkých latinský slovníků   8 000 Kč 8 000 Kč
       
Ch     15 850 Kč
rukavice jednorázové 15 250 Kč 3 750 Kč
rukavice na horké nádobí 5 400 Kč 2 000 Kč
chemické sklo   5 000 Kč 5 000 Kč
chemikálie na lab. práce   2 500 Kč 2 500 Kč
předvážky (digitální váhy) 2 300 Kč 600 Kč
pomůcky na elektrolýzu   2 000 Kč 2 000 Kč
       
Ch + Fy + Bi     168 000 Kč
čidla Vernier (sada) 4 36 000 Kč 144 000 Kč
notebook malý (k měření čidly) 4 6 000 Kč 24 000 Kč
       
celkem     591 530 Kč