Rozvoj předmětů

Připravili jsme seznam pomůcek, které potřebují jednotlivé předměty. Můžete nás podpořit konkrétním darem v libovolné finanční výši, nebo můžete přispět na konkrétní vybavení předmětů. Příspěvek můžete uhradit převodem na účet školy 304547021/0100. Variabilní symbol k této výzvě je 1114. Vážíme si vaší podpory. I symbolický příspěvek, který nezatíží váš rodinný rozpočet, se počítá a pomůže nám zajistit výukové pomůcky pro vaše děti.
 
 
 
Potřebné věci počet kusů Potřebná částka / 1 ks celkem
ČJL      
Akademický slovník Cizích slov 16 200 Kč 3200 Kč
Etymologický slovník 7 700 Kč 4 900 Kč
       
Frazeologický slovník 3 500 Kč 1 500 Kč
Šmírbuch jazyka českého 3 400 Kč 1 200 Kč
Encyklopedie literárních žánrů 3 500 Kč 1 500 Kč
Jungmannův slovník 1 2 500 Kč 2 500 Kč
       
VV      
rydla a linoryt 15 270 Kč 4 050 Kč
kuličkový lis na tisk 3 3 000 Kč 9 000 Kč
akrylové barvy 5 630 Kč 3 150 Kč
zlatá a stříbrná barva 1 500 Kč 500 Kč
lepidla Herkules 8 130 Kč 1 040 Kč
keramická hlína 5 250 Kč 1 250 Kč
       
knihařský lis 1 15 000 Kč 15 000 Kč
       
FY      
siloměry 1 375 Kč 375 Kč
mincíře 2 150 Kč 300 Kč
lab. teploměry 10 140 Kč 1 400 Kč
       
Bi      
mikroskopy 3 3 000 Kč 9 000 Kč
       
       
M      
       
       
       
       
Z      
       
       
IVT      
       
       
obnova serveru gamma 1 80 000 Kč 80 000 Kč
       
TV      
žíněnky 4 2 000 Kč 2 000 Kč
       
kotouče na činky   6 000 Kč 6 000 Kč
       
lezecká stěna (výhledově)   120 000 Kč 120 000 Kč
       
ZSV      
knihy:      
       
sociologie     2 900 Kč
politologie     1 100 Kč
psychologie     2 700 Kč
ekonomie     400 Kč
právo    

800 Kč

       
LJ      
latinsko-český slovník 8 600 Kč 4 800 Kč
oprava poškozené vazby u velkých latinský slovníků   8 000 Kč 8 000 Kč
       
Ch      
rukavice jednorázové 8 250 Kč 2 000 Kč
rukavice na horké nádobí 2 400 Kč    800 Kč
chemické sklo   5 000 Kč 3 000 Kč
chemikálie na lab. práce   2 500 Kč 2 500 Kč
předvážky (digitální váhy) 1 300 Kč 300 Kč
pomůcky na elektrolýzu   2 000 Kč 2 000 Kč
       
Ch + Fy + Bi      
čidla Vernier (sada) 3 36 000 Kč 108 000 Kč
notebook malý (k měření čidly) 4 6 000 Kč 24 000 Kč
       
celkem      

 

Velice děkujeme všem rodičům, kteří podpořili iniciativu Rady rodičů AG a přispěli touto cestou na vybavení školy. Na pomůcky bylo škole v roce 2020 převedeno 210.332 Kč. Siloměry a mincíře, sada Vernier, byrety, trubice a rukavice, nástěnné mapy, kalkulačky, objemová tělesa a geometrické stavebnice, grafický lis, mikroskop a anatomický model lebky, doskočiště, míčky pálky, slovníky a knihy, office pro učebnu a presenter, to vše mohou žáci i učitelé začít od září září využívat.