Peníze pro školu

V loňském roce organizovala Rada rodičů sbírkovou akci, jejímž cílem bylo vybrat prostředky na nákup učebních pomůcek, případně na dovybavení tříd, a dále na financování dalších aktivit pro studenty gymnázia, jako jsou Ceny Rady rodičů, Akademie nebo Soutěže o nejhezčí třídu.

Akce se setkala s mimořádnou odezvou a za 3 měsíce se podařilo shromáždit téměř 240 tisíc korun. „Rodičům patří za pomoc velké poděkování. Tuto velkorysost rodin vnímáme jako jasnou podporu škole a také deklaraci postoje, že nikomu z rodičů není školní prostředí a kvalita vzdělání lhostejná,“ říká předseda Rady rodičů Vít Kolář.

Na základě usnesení Rady rodičů bude částka 210.332 Kč převedena jako dar Arcibiskupskému gymnáziu v Praze na nákup učebních pomůcek. Seznam potřebných pomůcek vytvořili pedagogové podle vlastních potřeb. „Chceme následně všechny rodiče informovat o tom, jaké pomůcky byly zakoupeny a samozřejmě pokračovat v podobné činnosti,“ doplnila místopředsedkyně Rady Irena Pohl Houkalová. Zbylé prostředky na účtu budou rovněž formou dotací a příspěvků věnovány studentům v rámci tradičních studentských aktivit.

Předsednictvo Rady Rodičů

Galerie: 
Obrázek k článku Peníze pro školu