Sbírka na pomůcky – nová výzva

Vážení a milí rodiče,

na přelomu let 2019 a 2020 pořádala Rada rodičů při AG sbírku, jejíž výtěžek byl z podstatné části použit na nákup výukových pomůcek pro školu (vyúčtování daru zde: Vyúčtování daru). Jelikož se akce setkala u rodičů s velkou podporou a množí se hlasy volající po jejím opakování, rozhodla se ji Rada rodičů uspořádat znovu.

Dovolte nám tedy, abychom Vás touto cestou požádali o spolupráci.

Od vedení Arcibiskupského gymnázia jsme obdrželi seznam učebních pomůcek, které v této chvíli

ve škole nejvíce chybí. Najdete ho pod následujícím odkazem: Seznam pomůcek. Celková částka potřebná na jejich pořízení činí přibližně 463.000,- Kč a my věříme, že se ji podaří získat. Aby toho mohlo být dosaženo, měl by být průměrný příspěvek na rodinu přibližně 1000,- Kč. Budeme ale vděční za každou, i malou částku, kterou se rozhodnete sbírku finančně podpořit a tím zkvalitnit výuku našich dětí.

Příspěvky můžete posílat na účet Rady rodičů č. 2100504643/2010, s variabilním symbolem 2022777, pro jednodušší platbu přikládáme QR kód. Na Vaši žádost Vám pro daňové účely vystavíme darovací smlouvu. Žádost o ni prosíme zasílejte na e-mail janatovae@seznam.cz.

Vybraný obnos bude škole převeden na pomůcky obecně, škola následně sama rozhodne, které pomůcky ze seznamu zakoupí. Pokud byste měli zájem financovat plnou cenu konkrétní věci, garantuje AG účelové využití takto darovaných prostředků. Takovýto požadavek prosím zašlete e-mailem na adresu vlasta.rosicka@seznam.cz. O průběhu a výsledcích sbírky Vás budeme informovat.

Těšíme se, že společnými silami opět pomůžeme škole a všem dárcům předem upřímně děkujeme!

Za Radu rodičů

Vlasta Rosická, Vít Kolář, Irena Pohl Houkalová, Jiřina Svatušková a Eva Janatová

předsednictvo RRAG

Galerie: 
Obrázek k článku Sbírka na pomůcky – nová výzva