Granty

Z grantů a účelových dotací škola financuje vybavení knihovny, jazykových, přírodovědných, fyzikálních a chemických laboratoří, seznamovací pobyty žáků prim, každoroční výměnné jazykové pobyty, vzdělávání pedagogů, ale i další drobné projekty různých výukových předmětů.

Finance jsou získávány z evropských programů (OPPA - Operační program Praha – Adaptabilita, OP PPR - Operační program Praha - pól růstu ČR, OP VVV - Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání) nebo z pravidelně vyhlašovaných programů podpory, které poskytují např. Magistrát hlavního města Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, německá nadace Renovabis, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a další.

Články k tématu Granty

Obrázek k článku Projektový týden

Projekt PROJEKTOVÝ TÝDEN je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Projekt Šablony AG II

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony AG II, který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Proběhl projekt Slovanské Emauzy

Ve výroční den založení kláštera slovanských benediktinů v Emauzích proběhl projekt Slovanské Emauzy. Byl věnován staroslověnské duchovní hudbě, která zněla v Emauzském klášteře ve 14. a 15. století.

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony SVČ AG, který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Konflikt - koření života aneb Konstruktivním řešením problémů na AG ke zlepšení sociálního klimatu školy

Kompetence umění komunikovat je ústředním tématem celoškolního projektu v roce 2018. Jedním z témat byla mediace a možnost mediace mezi vrstevníky ve škole.

Od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2020 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Anežka - pro sebe a pro druhé, který je spolufinancován Evropskou unií.

Rok zase uběhl a Agora opět klepe na dveře. Proběhne totiž už příští pátek a sobotu. Přednášky jsou určeny studentům vyššího gymnázia, které tímto prosíme, aby se zapsali do středy 14. března do večera.

Od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2019 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony AG I, který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Jeruzalémská výměna 2015 - 2016

Ve školním roce 2015-2016 se uskutečnil již druhý běh mezinárodní výměny mezi Arcibiskupským gymnáziem a jeruzalémskou střední školou Israel Arts and Science Academy (IASA).

V úterý 27. května 2016 se třídy septim zúčastnily čtvrtého ročníku sportovně-informatické akce Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizacemi GuG.cz, DZS, NUV a MFF UK.

Stránky