Konflikt - koření života aneb Konstruktivním řešením problémů na AG ke zlepšení sociálního klimatu školy

Téma: 

Kompetence umění komunikovat je ústředním tématem celoškolního projektu v roce 2018. Jedním z témat byla mediace a možnost mediace mezi vrstevníky ve škole. Aby mediace mohla fungovat, musí mít o ní všichni alespoň základní povědomí. V první části projektu byli žáci seznámeni se základy mediačního přístupu k řešení konfliktů a součástí byly i besedy se školními mediátory z Gymnázia Varnsdoft. Ve druhé části projektu se účastnilo 10 učitelů a 37 žáků mediačního výcviku a využívalo supervizní podporu. Vyškolení mediátoři mohou přímo ve škole nabídnout mediaci, jako nástroj efektivního řešení konfliktů. Výstupy projektu na celoškolní rovině mají přímý dopad na zvýšení kvality interpersonální i organizační komunikace. Výstupy projektu na individuální rovině jsou pozitivním vkladem pro aktivní občanský, profesní i osobní život našich studentů (i učitelů). Projekt byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy ve výši 160.000,-Kč.

Obrázek k článku [node:title]

Galerie: 
Obrázek k článku Konflikt - koření života aneb Konstruktivním řešením problémů na AG ke zlepšení sociálního klimatu školy