Granty

Z grantů a účelových dotací škola financuje vybavení knihovny, jazykových, přírodovědných, fyzikálních a chemických laboratoří, seznamovací pobyty žáků prim, každoroční výměnné jazykové pobyty, vzdělávání pedagogů, ale i další drobné projekty různých výukových předmětů.

Finance jsou získávány z evropských programů (OPPA - Operační program Praha – Adaptabilita, OP PPR - Operační program Praha - pól růstu ČR, OP VVV - Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání) nebo z pravidelně vyhlašovaných programů podpory, které poskytují např. Magistrát hlavního města Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, německá nadace Renovabis, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a další.

Články k tématu Granty

Obrázek k článku iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

V období 1. 1. 2022 - 30. 11. 2023 je AG partnerem projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Obrázek k článku Primární prevence 2020

Primární prevence byla v roce 2020 kvůli pandemii přesunuta do online prostředí.

Obrázek k článku Projekt S.P.Q.A.G. - Senatus populusque Archiepiscopalis gymnasii

Od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2023 AG realizuje projekt zaměřený na demokratickou kulturu ve škole.

Obrázek k článku Projektový týden

Projekt PROJEKTOVÝ TÝDEN je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Projekt Šablony AG II

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony AG II, který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Proběhl projekt Slovanské Emauzy

Ve výroční den založení kláštera slovanských benediktinů v Emauzích proběhl projekt Slovanské Emauzy. Byl věnován staroslověnské duchovní hudbě, která zněla v Emauzském klášteře ve 14. a 15. století.

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Šablony SVČ AG, který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Konflikt - koření života aneb Konstruktivním řešením problémů na AG ke zlepšení sociálního klimatu školy

Kompetence umění komunikovat je ústředním tématem celoškolního projektu v roce 2018. Jedním z témat byla mediace a možnost mediace mezi vrstevníky ve škole.

Od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2020 je Arcibiskupské gymnázium realizátorem projektu Anežka - pro sebe a pro druhé, který je spolufinancován Evropskou unií.

Rok zase uběhl a Agora opět klepe na dveře. Proběhne totiž už příští pátek a sobotu. Přednášky jsou určeny studentům vyššího gymnázia, které tímto prosíme, aby se zapsali do středy 14. března do večera.

Stránky