Granty

Z grantů a účelových dotací škola financuje vybavení knihovny, jazykových, přírodovědných, fyzikálních a chemických laboratoří, seznamovací pobyty žáků prim, každoroční výměnné jazykové pobyty, vzdělávání pedagogů, ale i další drobné projekty různých výukových předmětů.

Finance jsou získávány z evropských programů (OPPA - Operační program Praha – Adaptabilita, OP PPR - Operační program Praha - pól růstu ČR, OP VVV - Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání) nebo z pravidelně vyhlašovaných programů podpory, které poskytují např. Magistrát hlavního města Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, německá nadace Renovabis, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a další.

Články k tématu Granty

Obrázek k článku DigiAG

Díky dotaci z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí ve výši 521.000,-Kč mohou žáci využívat ro

Obrázek k článku Preventivní programy

Městské granty podpoří částkou 116.000,- Kč všeobecnou prevenci (posilování zdravého sebevědomí, prevence závislostí a šikany, výchova ke vztahům, wellbeing), vzdělávání metodik

Obrázek k článku Angličtina na Moravě

Jak jste byli již informováni v předchozí zprávě motivující k účasti, přes poslední únorový víkend proběhl debatní turnaj ve vzdálené enklávě pražské –⁠ Brně. Za naše gymnázium se vydalo řečnicky zápolit celkem pět debatérů. Jak to šlo?

Obrázek k článku Podpora z programů MHMP

Pro rok 2022 získalo Arcibiskupské gymnázium podporu z programů Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a Školství v celkové výši 226.100,-Kč.

Obrázek k článku AG šablony

V období 1. 9. 2022 - 30. 6. 2025 je na AG realizován projekt "AG šablony", který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku Podpora MHMP v roce 2021

Částkou 68.000,-Kč bylo podpořeno vzdělávání pedagogů, kterého se účastnilo 34 zaměstnanců.

Obrázek k článku Erasmus - Posílení kompetencí pedagoga

Vzdělávací výjezdy pedagogů v rámci Erasmu

Obrázek k článku Učebny přírodovědných předmětů

V období 1. 4. 2022 - 31. 12.

Obrázek k článku iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

V období 1. 1. 2022 - 30. 11. 2023 je AG partnerem projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Obrázek k článku Primární prevence 2020

Primární prevence byla v roce 2020 kvůli pandemii přesunuta do online prostředí.

Stránky