Podpora z programů MHMP

Téma: 

Pro rok 2022 získalo Arcibiskupské gymnázium podporu z programů Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a Školství v celkové výši 226.100,-Kč. Finance byly využity na vzdělávání metodika prevence, supervizi poradenského pracoviště a vzdělávání třídních učitelů v oblasti Formování životních hodnot a postojů - výchova ke zdravému životnímu stylu. Přes třicet kurzů zaměřených na formativní hodnocení, rozvoj čtenářství, historii, fyziku a další obory absolvovalo 21 pedagogů. Žáci prošli zdravotními kurzy a sociometrií. 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy

Obrázek k článku [node:title]

Galerie: 
Obrázek k článku Podpora z programů MHMP