Učitelé na Erasmu

Školení profesorů v zahraničí

Arcibiskupské gymnázium mohlo v uplynulém roce díky programu Erasmus+ vyslat do zahraničí deset vyučujících na řadu intenzivních týdenních výjezdů. Tyto kurzy spojují kulturní a poznávací aspekt se vzděláváním a výcvikem v nových metodách pedagogické práce. Profesoři se zúčastnili pobytů v Řecku, Irsku, Španělsku, Itálii a Finsku.

Konkrétní motivace vyjíždějících pedagogů byly různé, ale spojovala je touha rozšířit si obzory, osvěžit si již existující vědomosti, naučit se nové postupy a pracovat na neustálém rozvoji svých pedagogických schopností. Profesorky Moravcová a Matulová se vydaly do Irska pro nové nápady ohledně práce s literárními texty a filmy, profesorku Suchou do Finska zavedla mimo jiné technika flipped classroom a využití elektroniky ve výuce.

Pan profesor Marios Christou v Řecku absolvoval kurz "Innovative teaching methods," v němž během pěti dnů probral project method, debate method, mind mapping, field study, community mapping, theatre in education a spaced learning

Paní profesorka Suchá se ve Finsku zabývala také gamifikací výuky. "Výuka byla od devíti do dvou nebo od dvou do sedmi, bylo to rychlé, nahuštěné, člověk si na místě zvládl vybrat jenom něco a zbytek musí dostudovat doma. Máme po absolvování kurzu přístup ke všem digitálním nástrojům a můžeme se k tomu kdykoliv vrátit. Šlo spíše o přehledový kurz, nevodili nás za ručičku," popisuje svou zkušenost.

Jako další benefit těchto výjezdů zmiňuje kromě poznávání nových míst ve formě organizovaných prohlídek a výletů i navázání kontaktů se zahraničními kolegy, v jejím případě ze Španělska a z Německa.

Profesorky Moravcová, Šiprová, Matulová, Steuerová, Laušmanová a profesor Váňa navštívili v rámci programu Dublin. Učili se pracovat s literárními texty a filmy. Lekce se zabývaly irskou kulturou v literatuře, filmu, výtvarném umění a hudbě, včetně specifických hudebních nástrojů. Kurz se vyznačoval intenzivním pobytem v terénu; jeho smyslem bylo poznat fyzické reálie, v nichž žili a tvořili autoři jako Joyce, Wilde nebo Seamus Heaney. "Všechno jsme si sami objevovali s pomocí metod, které můžeme následně využít ve výuce," vypráví profesorky Moravcová a Matulová. "Užívali jsme si, že jsme se stali studenty a mohli jsme být pilní, hrát scénky a podobně... moc jsme si toho vážili."

Profesorky také popisují, jak vypadalo konkrétní propojování studovaných děl s fyzickým kontextem jejich vzniku.

"Zažili jsme Joyceovu věž, to je maják, kde pobýval. Odehrávají se tam důležité pasáže z Odysea, je to krásný kulatý dům na skále. Bývala to součást opevnění, nahoře na tom bastionu, kde to hrozně fouká, jsme stáli a dívali se do kraje a poslouchali úryvek z Odysea, kde kněz žehná přímo tomu místu, kde jsme stáli, postupně jednotlivým skalám a krajinným prvkům..." líčí Kateřina Matulová.

"Chtěli jsme uspořádat seminář, který by takovýmto zážitkem končil, ale bohužel o něj mezi studenty nebyl dostatečný zájem," vysvětluje Martina Moravcová. "Propašujeme to tedy do běžných hodin literatury."

Ti, kdo výjezdy absolvovali, je důrazně doporučují i dalším kolegům. "Dá se to zvládnout i s ne naprosto dokonalou angličtinou. Je možné jet ve dvou, ale samotný to člověk prožije víc," říká paní profesorka Suchá. "Požadovala se po nás angličtina na úrovni C2, ale myslím, že jsme byli jediní, kdy jí tam skutečně dosahoval. V Evropě se anglická dovednost bere spíše z hlediska prostého dorozumění, v ČR a na AG je ta certifikovaná úroveň oproti tomuto nadsazená," vysvětluje paní profesorka Matulová.

"Bylo to mimořádně intenzivní, žádná dovolená. Objem inputu byl ohromný, člověk se vrátil a dával se z toho pak dohromady," popisuje kurz paní profesorka Moravcová.

Získané znalosti a schopnosti učitelé mohou záhy uplatnit v praxi. Marios Christou nejvíce používá projektovou výuku, která podle něj již po několika měsících přináší výsledky.

Ivana Suchá na základě svých nově nabytých znalostí a zkušeností s digitalizací výuky vytváří digitální kurz pro studenty.

Pan profesor Christou po návratu vedl i workshop inovativních výukových metod pro ty své kolegy, kteří zůstali v Praze. "Jelikož projektovou výuku po návratu do Prahy sám v hudební výchově zavedl, mohl s námi sdílet i osobní zkušenosti s touhle metodou. Na závěr přišla řeč i na některé metody organizace výuky, třeba na jakési přerušované učení, kdy se do práce se stoprocentním nasazením po krátkých intervalech vkládá oddechová aktivita. Hlavně si ale člověk během workshopu připomněl poučky, které četl naposledy před několika lety. To je hodně užitečné," říká jeden z účastníků workshopu, pan profesor Otakar Hybner.

V příloze najdete dva projekty, které v tomto roce pan profesor Christou realizoval se studenty nižšího gymnázia.

Doprovodné fotografie jsou z Erasmu+  v Dublinou, autorkou je paní profesorka Hedvika Šiprová; v Piraeus, autorem je pan profesor Marios christou a ve Florencii, autorkou je paní profesorka Peterková.

Galerie: 
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu
Obrázek k článku Učitelé na Erasmu