AJ

Angličtinu chápeme jako nezbytný prostředek pro komunikaci v globalizovaném světě, ať už budoucí oblast působení studenta bude jakákoli.

Cíle výuky: 

Po maturitě jsou studenti schopni se bez problémů písemně i ústně domluvit ve všech běžných životních situacích a dokážou se zasvěceně vyjadřovat i o abstraktních tématech. V závěrečné fázi studia získávají zkušenosti s prací s uměleckým i odborným textem v originále, které jim pomohou v dalším studiu na vysoké škole. Naším cílem je, aby alespoň třetina studentů byla po maturitě schopna studia na vysoké škole v anglickojazyčné zemi, pokud se pro tuto cestu rozhodnou.

Hodinová dotace: 

V primě a sekundě se studenti setkávají s učitelem angličtiny v časové dotaci čtyřikrát 45 minut. Tyto hodiny mohou být alokované v různém počtu bloků, běžně jde v tomto ročníku o čtyři setkání týdně.

Od tercie do kvinty výuka probíhá tři hodiny s českým učitelem a jednu hodinu s rodilým mluvčím.

V posledních třech ročnících studia je časová dotace v předmětu třikrát 45 minut, přičemž běžné je rozdělení na jeden dvouhodinový a jeden jednohodinový blok. Zásadní je možnost vybrat si dodatečné hodiny jazyka jako tematicky zaměřený volitelný seminář.

Co učíme: 

Úroveň jazykových dovedností studentů, kteří k nám v jedenácti letech přicházejí, má stoupající tendenci, ale stále platí, že kvalita výuky angličtiny na základních školách je nevyrovnaná, a tak se opakovaně setkáváme s žáky, kteří na AG přicházejí s takřka nulovými komunikačními schopnostmi.

 - Prima a sekunda

V prvních dvou letech studia je naším cílem vypěstovat ve studentech dobré studijní návyky a rozvinout (nebo stabilizovat) jejich znalosti na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tuto úroveň testově ověřujeme zkouškou modelovanou podle Cambridge English: Key for Schools na počátku tercie.

- Tercie, kvarta, kvinta

Od tercie do kvinty je, kromě rozvoje znalostí gramatiky, rozšiřování slovní zásoby a intenzivního tréninku dovedností, naší snahou studenty motivovat k samostatné práci na rozvoji angličtiny. Ve studentech se snažíme pěstovat pozitivní vztah ke čtení, ale i psaní a snažíme se rozvíjet jejich kreativitu. Pro to je prostor především ve volitelných seminářích nabízených na vyšším gymnáziu. V kvartě studenti absolvují komplexní zkoušku modelovanou podle Cambridge English: Preliminary for Schools na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce.

- Sexta, septima, oktáva

V septimě by většina studentů měla v angličtině dosáhnout úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce. Studenty s menším jazykovým nadáním podporujeme tak, aby byli schopni složit mezinárodně uznávanou zkoušku na této úrovni (např. Cambridge English: First) před ukončením studia na AG. Široká nabídka anglických seminářů v těchto ročnících nám umožňuje vycházet vstříc individuálním potřebám jednotlivců.

Po osmi letech na AG by angličtina pro studenty měla být přirozeným komunikačním prostředkem. Studenti s hlubším zájmem o jazyk nebo další studium v něm mají možnost zvolit si semináře zaměřené kulturně-literárně, nebo jazykově. Většina studentů by školu měla opouštět s jazykovými dovednostmi na úrovni C1.

Jak učíme: 

Učíme současnou běžně používanou angličtinu a kromě učebnic používáme řadu autentických materiálů.

Podle aktuálních možností pořádáme studijní cesty do Londýna a na další místa ve Velké Británii. Zveme do školy anglicky mluvící odborníky z různých oborů. Svou schopnost domluvit se anglicky pak studenti mohou v praxi vyzkoušet také na našich partnerských školách v Jeruzalémě (Izrael), Bad Münstereifelu (Německo) a v Rennes (Francie).

Učebnice a další materiály: 

Na trhu s jazykovými učebnicemi je osm let dlouhá doba a mění se i potřeby našich studentů. Proto není možné předpovědět, z jakých učebnic se bude učit nynější primán, až bude v septimě. V současnosti používáme tyto učebnice Oxford University Press:

prima, sekunda a část tercie: English Plus 2nd Edition 1, 2

zhruba od pololetí tercie do pololetí sexty: English File Third Edition Pre-intermediate a English File Third Edition Intermediate

zbytek studia: Insight Upper-intermediate a učebnice připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám

Učitelé E-mail Konzultace
Ivana Hajičová hajicova@arcig.cz Pondělí 13-13.45. Prosím, ohlaste se předem. Nevyhovuje-li tento termín, je možné domluvit jiný.
Julie Kloučková klouckova@arcig.cz Středa o velké přestávce nebo kdykoliv po předchozí domluvě e-mailem.
Magdalena Košková koskova@arcig.cz Pondělí 14:40 - 15:25 nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě
Michala Laušmanová lausmanova@arcig.cz nejlépe po dohodě: emailem, telefon
Kateřina Matulová matulova@arcig.cz po předchozí domluvě út 14.00 - 14.30, čt 13.50 - 14.35 (či jindy dle rozvrhu)
Martina Moravcová moravcova@arcig.cz podle dohody
Olga Steuerová steuerova@arcig.cz úterý 11.10 - 11:55, po předchozí domluvě lze i jiný termín
Hedvika Šiprová siprova@arcig.cz Úterky 13:50-14:35, jindy dle domluvy mailem
Jan Váňa vana@arcig.cz PÁ 12:05-12:50 (prosím o předchozí osobní či mailovou domluvu)
Anna Würtherlová wurtherlova@arcig.cz

Články k tématu AJ

Obrázek k článku Izraelská výměna 2019/20

Náš pobyt ve Svaté zemi se uskutečnil v rámci výměny s internátní školou Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě. Z řad studentů se nás zúčastnilo celkem patnáct: osm studentek ze 7. B, čtyři studentky ze 7. A, jedna studentka z 8. A a dva studenti ze 7. B.

Obrázek k článku 21. 10. 2019 schůzka účastníků izraelské výměny

Schůzka účastníků izraelské výměny se koná v pondělí 21. 10. 2019 ve 13.15 v učebně 002.

AG nabízí svým studentům septim a oktáv (výjimečně sext) unikátní možnost seznámit se a spolupracovat se studenty prestižní střední školy v Jeruzalémě formou oboustranného výměnného pobytu.

Příběhu drsně potrestaného Sira Simona Cantervilla se tentokrát ujala část sexty B.

Na konci listopadu 2018 proběhl již pátý ročník výměny se studenty z Izraelské školy Arts and Science Academy v Jeruzalémě.

AG nabízí svým studentům septim a oktáv (výjimečně sext) unikátní možnost seznámit se a spolupracovat se studenty prestižní střední školy v Jeruzalémě formou oboustranného výměnného pobytu.

Krátce po Velikonocích nastal čas, kdy do Prahy dorazili izraelští studenti z výměnné školy IASA. Bydleli v českých rodinách a naši studenti tak měli prostor k mnoha dotazům, pozorování i k oplátce šabatové a víkendové pohostinnosti izraelských rodin.

Vážení příznivci Arcibiskupského gymnázia a anglického jazyka, rádi bychom vám představili svůj projekt na podporu výuky angličtiny a zkvalitnění prostředí a vybavení školy.

Vážení příznivci Arcibiskupského gymnázia a anglického jazyka, rádi bychom vám představili svůj projekt na podporu výuky angličtiny a zkvalitnění prostředí a vybavení školy.

Podzimní část tradiční výměny s Premonstrátským gymnáziem pokračovala i po Velikonocích, kdy maďarští studenti se dvěma profesorkami přijeli k nám.

Stránky