AJ

Angličtinu chápeme jako nezbytný prostředek pro komunikaci v globalizovaném světě, ať už budoucí oblast působení studenta bude jakákoli.

Cíle výuky: 

Po maturitě jsou studenti schopni se bez problémů písemně i ústně domluvit ve všech běžných životních situacích a dokážou se zasvěceně vyjadřovat i o abstraktních tématech. V závěrečné fázi studia získávají zkušenosti s prací s uměleckým i odborným textem v originále, které jim pomohou v dalším studiu na vysoké škole. Naším cílem je, aby alespoň třetina studentů byla po maturitě schopna studia na vysoké škole v anglickojazyčné zemi, pokud se pro tuto cestu rozhodnou.

Hodinová dotace: 

V primě se studenti setkávají s učitelem angličtiny v časové dotaci čtyřikrát 45 minut. Tyto hodiny mohou být alokované v různém počtu bloků, běžně jde v tomto ročníku o čtyři setkání týdně.

Od sekundy do kvinty výuka probíhá tři hodiny s českým učitelem a jednu hodinu s rodilým mluvčím.

V posledních třech ročnících studia je časová dotace v předmětu třikrát 45 minut, přičemž běžné je rozdělení na jeden dvouhodinový a jeden jednohodinový blok. Výuku vede dle potřeb konkrétní skupiny a aktuálních možností školy český učitel nebo rodilý mluvčí. Zásadní je možnost vybrat si dodatečné hodiny jazyka jako tematicky zaměřený volitelný seminář.

V letošním roce si studenti ze široké nabídky vybrali tyto semináře: Taboos and Issues (kvinta), Literární seminář (sexta) a Towards Academic Reading and Writing (septima, oktáva).

Co učíme: 

Úroveň jazykových dovedností studentů, kteří k nám v jedenácti letech přicházejí, má stoupající tendenci, ale stále platí, že kvalita výuky angličtiny na základních školách je nevyrovnaná, a tak se opakovaně setkáváme s žáky, kteří na AG přicházejí s takřka nulovými komunikačními schopnostmi.

 - Prima a sekunda

V prvních dvou letech studia je naším cílem vypěstovat ve studentech dobré studijní návyky a rozvinout (nebo stabilizovat) jejich znalosti na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tuto úroveň testově ověřujeme zkouškou modelovanou podle Cambridge English: Key for Schools na počátku tercie.

- Tercie, kvarta, kvinta

Od tercie do kvinty je, kromě rozvoje znalostí gramatiky, rozšiřování slovní zásoby a intenzivního tréninku dovedností, naší snahou studenty motivovat k samostatné práci na rozvoji angličtiny. Ve studentech se snažíme pěstovat pozitivní vztah ke čtení, ale i psaní a snažíme se rozvíjet jejich kreativitu. Pro to je prostor především ve volitelných seminářích nabízených na vyšším gymnáziu. V kvintě studenti absolvují komplexní zkoušku modelovanou podle Cambridge English: Preliminary for Schools na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce.

- Sexta, septima, oktáva

Na přelomu sexty a septimy by většina studentů měla v angličtině dosáhnout úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce. Studenty s menším jazykovým nadáním podporujeme tak, aby byli schopni složit mezinárodně uznávanou zkoušku na této úrovni (např. Cambridge English: First) před ukončením studia na AG. Široká nabídka anglických seminářů v těchto ročnících nám umožňuje vycházet vstříc individuálním potřebám jednotlivců.Po osmi letech na AG by angličtina pro studenty měla být přirozeným komunikačním prostředkem. Studenti s hlubším zájmem o jazyk nebo další studium v něm mají možnost zvolit si semináře zaměřené kulturně-literárně, nebo na práci s odborným textem. Většina studentů by školu měla opouštět s jazykovými dovednostmi na úrovni C1.

Jak učíme: 

Učíme současnou běžně používanou angličtinu a kromě učebnic používáme řadu autentických materiálů.

Pravidelně pořádáme studijní cesty do Londýna a na další místa ve Velké Británii. Zveme do školy anglicky mluvící odborníky z různých oborů. Svou schopnost domluvit se anglicky pak studenti mohou v praxi vyzkoušet také na našich partnerských školách v Bad Münstereifelu (Německo), Gödöllő (Maďarsko) a v Rennes (Francie).

Spolupracujeme také s gymnáziem v Jeruzalémě. Studenti septim a oktáv mají příležitost pracovat po dobu jednoho roku na společném projektu se stejně starými partnery v Izraeli. Krom spolupráce online proběhnou i dvě projektová setkání naživo.

Učebnice a další materiály: 

Na trhu s jazykovými učebnicemi je osm let dlouhá doba a mění se i potřeby našich studentů. Proto není možné předpovědět, z jakých učebnic se bude učit nynější primán, až bude v septimě. V současnosti používáme tyto učebnice:

prima a sekunda: Messages 1, 2

tercie, kvarta, kvinta: English File Third Edition Pre-intermediate a English File Third Edition Intermediate

sexta, septima, oktáva: New Language Leader Upper-intermediate a učebnice připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám

Učitelé E-mail Konzultace
Amany Alattry alattry@arcig.cz Tuesday 11-12 Wednesday 12-13
Ivana Hajičová hajicova@arcig.cz úterý 11.10 - 11.55 (ohlaste se předem, prosím), po dohodě kdykoli
Magdalena Košková koskova@arcig.cz Ve čtvrtek 13:00-14:35 nebo kdykoli po domluvě.
Michala Laušmanová lausmanova@arcig.cz Nejlépe po předchozí telefonické nebo emailové domluvě. Bez předchozí domluvy: je pravděpodobné, že budu k dispozici ve čtvrtek čtvrtou hodinu v kabinetě 314
Kateřina Matulová matulova@arcig.cz čtvrtek 13:50 - 15:25 po předchozí domluvě
Martina Moravcová moravcova@arcig.cz podle dohody
Olga Steuerová steuerova@arcig.cz Čtvrtek 11:10 - 11:55; po předchozí domluvě lze také dohodnout jiný termín
Hedvika Šiprová siprova@arcig.cz Úterý 13:00-14:00
Jan Váňa vana@arcig.cz ÚT 12:05-13:45
Anna Würtherlová wurtherlova@arcig.cz kdykoliv po domluvě

Články k tématu AJ

AG nabízí svým studentům septim a oktáv (výjimečně sext) unikátní možnost seznámit se a spolupracovat se studenty prestižní střední školy v Jeruzalémě formou oboustranného výměnného pobytu.

Příběhu drsně potrestaného Sira Simona Cantervilla se tentokrát ujala část sexty B.

Na konci listopadu 2018 proběhl již pátý ročník výměny se studenty z Izraelské školy Arts and Science Academy v Jeruzalémě.

AG nabízí svým studentům septim a oktáv (výjimečně sext) unikátní možnost seznámit se a spolupracovat se studenty prestižní střední školy v Jeruzalémě formou oboustranného výměnného pobytu.

Krátce po Velikonocích nastal čas, kdy do Prahy dorazili izraelští studenti z výměnné školy IASA. Bydleli v českých rodinách a naši studenti tak měli prostor k mnoha dotazům, pozorování i k oplátce šabatové a víkendové pohostinnosti izraelských rodin.

Vážení příznivci Arcibiskupského gymnázia a anglického jazyka, rádi bychom vám představili svůj projekt na podporu výuky angličtiny a zkvalitnění prostředí a vybavení školy.

Vážení příznivci Arcibiskupského gymnázia a anglického jazyka, rádi bychom vám představili svůj projekt na podporu výuky angličtiny a zkvalitnění prostředí a vybavení školy.

Podzimní část tradiční výměny s Premonstrátským gymnáziem pokračovala i po Velikonocích, kdy maďarští studenti se dvěma profesorkami přijeli k nám.

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se malá část septimánů (10 dívek a 2 kluci) vydala s profesorkami Ivanou Hajičovou a Martinou Moravcovou na výměnu do Izraele.

FCE mock exam je za dveřmi.

Stránky