Výměna s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě 2019-20

Jedná se o moderní internátní školu Israel Arts and Science Academy na jihozápadě Jeruzaléma a spolupracujeme s její humanitní větví. Komunikačním jazykem je angličtina. Počínaje školním rokem 2013-14 se uskutečnilo pět návštěv na obou stranách a všech deset se vydařilo k veliké spokojenosti účastníků. O první české návštěvě v Izraeli si můžete přečíst ve školní ročence 2013-14, o druhé další rok ve školním časopise Agonie. (První běh byl rozložen do dvou let, od té doby se obě návštěvy uskutečňují v témže školním roce.) O dalších ročnících jsme informovali v článcích na školním webu, facebooku i v Agonii, na školním webu dokonce najdete dokumentární film. A můžete se osobně vyptat účastníků na jejich zkušenosti. (https://www.arcig.cz/clanky/2017/izraelska-vymena-2016-17 , https://www.arcig.cz/clanky/2017/dokumentarni-film-z-pobytu-v-izraeli , https://www.arcig.cz/clanky/2016/jeruzalemska-vymena-2015-2016 , etc.)

Při této výměně nejde jen o to vyjet si na výlet a prohlédnout si památky, ale také o hlubší poznání lidí a kultury, historie i každodenního života současného Izraele. Dostalo se nám velice vstřícného a srdečného přijetí, v mnoha věcech jsme k sobě měli až překvapivě blízko, ale řada věcí pro nás byla velmi nezvyklých a studenti i učitelé IASA se ukázali být výtečnými průvodci. Na cestu jsme se pečlivě připravovali poprvé v semináři, v dalších letech v projektových dnech, vědomi si toho,že reprezentujeme nejen sebe, ale i svou školu a zemi.

A jaký byl náš jeruzalémský program?

Program zahrnoval v uplynulých ročnících v různé kombinaci jak předvídatelné destinace (Staré Město, chrám Božího hrobu, Via Dolorosa, Západní Jeruzalém, památník Jad Vašem, Muzeum Izraele s kumránskými svitky), tak společné debaty a přednášky na závažná témata. Navštívili jsme nedělní mši svatou i páteční bohoslužbu v synagoze. Významným zpestřením byly výlety mimo město (např. Ein Kerem, kráter Mitzpe Ramón v Negevské poušti, Mrtvé moře, Masada, Ein Gedi, Akko, pobřeží Středozemního moře, Tel Aviv, kibuc Kfar Masaryk) i koncert, filmy a šabat v rodinách.

Program izraelské návštěvy v Praze

má také své stálice jako prohlídka pražského židovského města a Hradu, procházka po Petříně, Malé Straně a Starém Městě, vycházka do Hrabalovy Libně, debaty, přednášky, filmy, výlet na venkov, výtvarné dílny, koncert. I v Praze jsme společně navštívili mši svatou a šabatovou bohoslužbu. Přátelské vztahy se příjemně utužily při zahradní slavnosti i společné večeři.

Organizace a náklady:

Přijímající strana vždy zajišťuje ubytování a stravu, vše ostatní si hosté hradí sami na místě. V Jeruzalémě bydlíme a stravujeme se na internátě školy spolu s místními studenty, o šabatu v rodinách. Izraelští studenti bydlí a stravují se v rodinách svých partnerů, obědy ve všední dny kupujeme.

V tuto chvíli bohužel nelze konkretizovat, kolik přesně bude výměna stát, protože nevíme, kolik budou stát letenky, jaký bude kurz šekelu a mezi kolik účastníků se budou náklady dělit. V minulých ročnících se celkové náklady pohybovaly mezi 12 000 a 14 500 Kč. Počítáme, že jistě nepřekročíme 15 000 Kč. To zahrnuje veškeré finanční náklady na obě části výměny (letenka, místní doprava a vstupy – veškerý společný program v Izraeli i v ČR, obědy pro Izraelce v ČR ve všední dny), nezahrnuje kapesné, cestovní pojištění (které je ale povinné) a stravování izraelských studentů v českých rodinách.

Termíny cest jsou s ohledem na počasí, svátky a průběh šk. roku nejvýhodnější takto: AG do Jeruzaléma v druhé půli listopadu, IASA v Praze v dubnu, ale budou se ještě upřesňovat.

Aby se výměna vůbec mohla uskutečnit, je třeba, aby se přihlásilo alespoň 13 opravdu vážných zájemců. Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste v případě vážného zájmu vyplnili a odevzdali přihlášku nejpozději 11. června 2019.

Zodpovědné osoby: Ivana Hajičová, Martina Moravcová

Galerie: 
Obrázek k článku Výměna s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě 2019-20
Obrázek k článku Výměna s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě 2019-20