AJ

Články k tématu AJ

Napsat povídku v angličtině, buď na téma sousedských vztahů nebo novinového článku se zadaným titulkem - to byla témata, která měli na vybranou studenti 8.A. Několik těchto příběhů si nyní můžete přečíst na webu v původní anglické verzi.

Michala Laušmanová

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Kategorie I.B

1. Jana Santolíková, 2. A
2. Matěj Havránek, 2. A
3. Sylvie Bartáčková, 2. B
4. František Posolda, 2. A

Příběh o dívce, která byla možná až příliš poslušná - každopádně, nabídla cizím očím dopisy svého milého a nechala se přemluvit k tomu, že ho pomůže špehovat.

V krajském kole olympiády z angličtiny naši školu reprezentovala Barbora Cejpová ze VI. B a obsadila krásné 6. místo. Blahopřejeme!

I. Hajičová

Poznávací zájezd do Anglie v červnu 2011 se ve sníženém počtu účastníků uskuteční.

Na základě nižšího počtu přihlášených žáků došlo k navýšení ceny o 1125Kč. Prosím o potvrzení účasti na zájezdu za těchto nových cenových podmínek nejlépe e-mailem nejpozději do 12:00 hod v pátek 4. března 2011.

V pátek 18. února proběhlo obvodní kolo olympiády z angličtiny, v němž naši školu reprezentovali dva soutěžící. Barbora Cejpová ze VI. B zvítězila a postupuje do krajského kola, Jan Parolek ze VII. B obsadil krásné čtvrté místo.

Blahopřejeme! Ivana Hajičová

Doplněné informace a přihláška ke školnímu poznávacímu zájezdu
do severovýchodní Anglie pro žáky 4. až 7. ročníku AG
(od neděle 5. června do soboty 11. června 2011)

Pedagogický dozor: Pavel Málek (vedoucí zájezdu), Nora Řepíková, Andrea Angelová, Jakub Hajíček.

Přihlášky a výběr zálohy ve výši 2 500 Kč na osobu (pouze v hotovosti) nejpozději do pondělí 28. února 2011 zajišťuje L. Drbout (e-mail: drbout@arcig.cz, kabinet 308: v pondělí, středu a čtvrtek do 13 hod, nejlépe pak o velké přestávce ve 2. patře v tytéž dny).

Výsledky konverzační soutěže pro tercie a kvarty, konané 27.ledna 2011

V pondělí 24. ledna 2011 proběhlo školní kolo soutěže v angličtině pro celé vyšší gymnázium. Mělo dvě části: poslech s porozuměním a povídání o všeobecných tématech s inspirací v obrazových kolážích.

Stránky