AJ

Články k tématu AJ

Pro zájemce o soutěžení v angličtině z kvint, sext a septim se chystá školní kolo.

Vlajka Japonska

Vážení studenti, vážení kolegové,

dovoluji si Vás všechny pozvat na společné setkání s japonskou delegací z Uto High School. Setkání se uskuteční v úterý 9.12.2014 od 10:15 3. a 4. vyučovací hodinu v aule Arcibiskupského gymnázia. Proběhne jednak presentace o České republice, naším škole a Praze. Japonští studenti budou presentovat informace o Japonsku. Posléze bude následovat otevřená diskuze, během které se budete moci studentů ptát.

Ve dnech 8.-12.12. 2014 do Prahy zavítají vyučující a studenti z japonské školy na Kjúšu, se kterýmí naše škola rozvijí partnerské vztahy. Japonští studenti a učitelé zavítají se podívat na naši výuku, rovněž proběhne setkání v aule naší školy, kde proběhne presentace japonských studentů o Japonsku a ze strany AG rovněž presentace o Praze, České republice, českých tradicích atp.

Tak se loni jmenoval anglický seminář pro kvinty. Vedli jsme debaty o neobvyklých tématech, poslouchali písničky, trénovali výslovnost a také jsme natáčeli filmy.

12. a 13. 2. proběhla obvodní kola soutěže v AJ pro kategorii tercií a kvart a kategorii vyššího gymnázia. Důstojnou reprezentaci AG zajistili

František Vlček za vyšší gymnázium 3. místem

a Anna Sálová (postupuje do krajského kola), Martin Novák, David Ranš a Silvie Marušiaková za III a IV na prvních čtyřech místech (ovšem z těchto čtyř účastníků, protože v této kategorii jsme jedinou školou).

Srdečně blahopřejeme!
Ivana Hajičová

Výsledky školního kola anglické konverzační soutěže pro primy a sekundy.
Úterý 28.1.2014

Školního kola soutěže v AJ se z vyššího gymnázia zúčastnilo 8 studentů. Všem účastníkům děkujeme za velmi pěkné výkony, ale přeci jen nějaké pořadí jsme museli určit.

Níže najdete odkaz na blog s texty a fotografiemi studentů, kteří se zúčastnili výměny s francouzským gymnáziem St. Vincent v Rennes. Texty jsou v češtině, angličtině a francouzštině.

Přejeme všem příjemné čtení a podívanou!!!

praguerennes13.blogspot.cz

Maturitní týden je obdobím, kdy škola funguje ve zvláštním režimu. Toho využila 3. A a vypravila se do Londýna. Jejich studijní cesta je inspirovala k sepsání přiloženého miniprůvodce, který popisuje, co v Londýně v květnu prožili, a ukazuje, co byste ve městě nad Temží mohli prožít vy. Nahlédněte.

What surprised us most? / Co nás nejvíc překvapilo?

Stránky