Duchovní aktivity

Duchovně – pastorační plán pro školní rok 2022/2023

Patron školního roku sv. Cyril

Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

1) Školní bohoslužby 

a) mše svatá - kaple sv. Františka a sv. Kláry

- středa 7:30

- čtvrtek 7:30

b) modlitba liturgie hodin (breviáře) - kaple sv. Františka a sv. Kláry

- středa a čtvrtek po mši sv. ranní chvály

c) Modlitba Anděl Páně - kaple sv. Františka a sv. Kláry

– každý den v poledne

e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

1.9. - mše sv. na zahájení školního roku, kostel sv. Ludmily 9:00 hod.

1.11. – mše svatá ze slavnosti Všech svatých, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)

29.11. – žehnání adventního věnce, velká přestávka

8.12.  – mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, aula školy 12:00 hod.    (katecheze v 11:00 hod.)

6.1. – mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)

2.3. – mše svatá z Popeleční středy, aula školy 13:00 hod. (katecheze ve 12:00)

25.3. – mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně, aula školy 12:00 hodin (katecheze v 11:00)

11.4. - Křížová cesta na Petříně, 19:30 hod.

13.4. - Křížová cesta, kostel sv. Ludmily,13:00 hod.

16.5. - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek, aula školy, 7:30 hod.

27. 5. - mše svatá s předáním maturitních vysvědčení, kostel sv. Ignáce, 11:00 hod.

30. 6. - děkovná mše sv. na zakončení školního roku, kostel sv. Ludmily, 9:00 hod.

2) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Svatém Janu pod Skalou

- prima A - 5.-7. 9.; prima B - 7.-9. 9. ; prima C - 12.-14. 9. 

- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

3) Duchovní program pro kvinty ve Svatém Janu pod Skalou

- kvinty A a B 19.-21.9.2022

- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

4) Spirituálně edukační program pro ostatní třídy

- Svatý Jan pod Skalou a další vhodná místa

- po jednotlivých třídách od sekundy do septimy, program zahrnuje přespání

- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů

- čas a místo se ještě upřesní

5) Školní pouť

- pouť na Libici v době velikonoční

6) Exercicie pro oktávy

- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze

VIII. A – P. Hyacint Ullman, 13.-16.12.2022

VIII. B – P. Eliáš, 10.-13.10.2022

7) Příprava na svátosti – biřmování, křest a první svaté přijímání

- setkávání a příprava žáků ve skupinách, v úterý 17:30 až 18:30 klášter dominikánů u sv. Jiljí, Husova 8

- křty a biřmování jsou plánovány na slavnost Seslání Ducha svatého v kostele sv. Jiljí 28.5.2023 v 9:00 – biskup Václav Malý

8) Svátost smíření nebo duchovní rozhovor - kabinet NN (011)

- kdykoliv po předchozí domluvě (ullman@arcig.cz; mikulka@arcig.cz)

V Praze 10. září 2022P. Kliment Mikulka, OP

 

Články k tématu Duchovní aktivity

Postní doba postoupila a blíží se nám Velikonoce. A tak vás chceme pozvat na následující akce.

V pondělí šestého března se naše třída, 2.A, sešla na Bořislavce. Pocity byly smíšené, někteří z nás se těšili...

Motto: Něco pro tělo, něco pro duši, aneb Trochu do těla, trochu přes duši. Tradiční lehce duchovní víkend, i s jednodenní variantou.

Zamrzlá řeka vybízí k zamyšlení.

My, oktaváni z áčka, už po poslední duchovní obnově na AG možná tušíme. V trapistickém klášteře v Poličanech u Neveklova jsme dostali prostor přemýšlet o své existenci, našich vztazích k druhým lidém a k Bohu.

Na svátek uvedení Páně do chrámu jsme se sešli ráno na vrátnici a požehnali svíčky, tzv. hromničky.

Přestože se AGéčko zmítalo v pololetních testech, část naší třídy oktávy B se s panem profesorem Bernardem a P. Ludvíkem vydala do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném.

Stejně jako v uplynulých letech zvu studenty AG o jarních prázdninách na jih.

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 dopoledne se budova AG rozezněla smyčci, trubkami i lidskými hlasy.

Rorátní mše svaté každé adventní pondělí v 7.30 v kapli, a další duchovní nabídka ...

Ohlédnutí za vyvrcholením letošních duchovních akcí na AG.

Stránky