Velmi mnoho neoficiální neškolní roráty

Drazí, srdečně zveme všechny ty, kteří advent nechápou jako příliš hlučnou samotu (v nákupních centrech), ale jako tiché společenství, aby se o adventních čtvrtcích ještě před ranním kuropěním vydali s námi na ranní mše s jak radostnými, tak i teologicky hlubokými zpěvy – na tzv. roráty.

Vybíráme ty duši nejvíce povznášející: 7. 12. v 6:00 u naší svaté Ludmily, 14. 12. v 7:00 u sv. Havla na Starém Městě a konečně 21. 12 v 6:30 v katedrále svatovítské. Následovat pak bude další postupné probouzení společnou snídaní v uč. 515, po katedrále pak společná ranní káva…

Pro pecivály: Roráty se konají i v dobře vytopené školní kapli a sice vždy v pondělí v lidskou hodinu, v 7:30.

Ondřej Trepeš

Galerie: