AGbiřmo aneb Biřmování u sv. Jiljí

Na podzim se 10 studentů našeho gymnázia rozhodlo, že by chtěli přijmout Ducha svatého a tím dovršit svůj křest. A tak se každé pondělí scházeli v dominikánském klášteře. Během této doby jsme měli možnost se více poznat a prohloubit náš vztah s Bohem.

Příprava vrcholila přespáním v klášteře z pátku na sobotu těsně před biřmováním. V pátek jsme se zúčastnili adorace. Při ní mnoho z nás využilo možnosti svátosti smíření, někteří si ujasnili své biřmovací patrony a v utajení všichni dotvořili i dárek pro naše připravovatele a pana biskupa. Vše vyvrcholilo biřmováním v sobotu 22. dubna v kostele sv. Jiljí. Na něm se podíleli i další studenti. Někteří ministrovali a jiní nacvičili nádherný hudební doprovod.

Pan biskup Malý biřmoval studenty i další biřmovance. Nakonec dostal „jedno malé“ a kytici šeříků jako poděkování. Oslava pokračovala v barokním refektáři kláštera. Při této příležitosti bylo poděkováno bratrům Filipovi a Hyacintovi za skvělou přípravu sudem piva s dominikánským znakem a podpisy všech biřmovaných. Všichni jsme vděční za tuto možnost a doufáme, že se AGbiřmo bude konat i příští rok se stejným nadšením a odhodláním.

Klára Koběrská

Galerie: