Přípravné kurzy

Arcibiskupské gymnázium pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu i další veřejnost každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka.

Přihlašování na přípravné kurzy probíhající ve školním roce 2024/2025 bude spuštěno 20. května 2024 okolo 15 hodiny formou online formuláře. Na zveřejnění budete upozorněni článkem v aktualitách.

Kurzy budou probíhat v budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to kurzy MATEMATIKY v ÚTERÝ: buď 13.50-14.35, anebo 14.45-15.30, anebo 15.40-16.25 a kurzy ČESKÉHO JAZYKA rovněž v ÚTERÝ buď 14:40-15:25, anebo 15:35-16:20, anebo 16:30-17:15. V každé skupině nabízíme místo pro 30 žáků.

Cena jednoho kurzu (matematiky nebo českého jazyka) je 3000 Kč za obě pololetí; oba kurzy můžete získat za zvýhodněnou cenu 5000 Kč za obě pololetí. V každém kurzu garantujeme 20 lekcí/45 minut za školní rok.

Kurzy probíhají od září do dubna. První lekce bude v úterý 17. září 2024.

V případě dotazů ohledně organizace kurzů, přihlašování a plateb kontaktujte vedoucí Školního klubu MgA. Andreu Hora na tel. 777861117 nebo na email hora@arcig.cz. V případě dotazů týkajících se náplně kurzů kontaktujte přímo vedoucí jednotlivých kurzů.

KURZY MATEMATIKY

Vedoucím kurzů je dlouholetý učitel matematiky na Arcibiskupském gymnáziu RNDr. Zdeněk Lauschmann (e-mail: kurzy.m@arcig.cz, tel. 776 153 793, osobně v době konání kurzů).

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejobávanější matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

V podzimním semestru (do Vánoc) opakujeme a procvičujeme látku 4. a 5. třídy, občas s mírným rozšířením.

V zimním semestru (leden-duben) se pak zaměřujeme především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem. Cílem práce v obou semestrech je, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky na jaře účastníky kurzů překvapila co nejméně. Je zřejmé, že úspěch u zkoušky nelze nikterak zajistit, lze mu však napomoci soustředěnou snahou, a o to se i letos chceme společně pokusit navzdory všem protivenstvím! Věříme, že pozorným účastníkům kurzy i tentokrát významně pomohou!

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Vedoucím kurzů je učitelka českého jazyka na Arcibiskupském gymnáziu Markéta Ochodková (ochodkova@arcig.cz).

V kurzech českého jazyka se budou účastníci věnovat:

  • komplexnímu opakovaní učiva českého jazyka, které má žák nastupující na gymnázium znát
  • společnému i samostatnému vypracovávání úkolů a úloh typově podobných testům CERMAT a jejich následné kontrole
  • podrobnějšímu probírání učiva, ve kterém žáci často chybují
  • čtení s porozuměním, hledání podstatných informací a strategiím při vypracovávání přijímacích testů
  • přípravě na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium
  • V kurzu se budou účastníci zabývat několika zásadními tématy z učiva českého jazyka 1. stupně základní školy, kurz bude zakončen závěrečným shrnutím. Součástí kurzu je simulace přijímacích zkoušek - přijímačky nanečisto (včetně společné opravy testu). Materiály budou žákům poskytovány přímo na kurzech a budou je mít k dispozici také v Google Učebně.
  • Věříme, že přípravné kurzy pomohou žákům zorientovat se lépe v požadovaném učivu a natrénovat strategie přispívající k úspěchu u přijímacích zkoušek.

Články k tématu Přípravné kurzy

Obrázek k článku Kurzy z matematiky pokračují zimním semestrem

Hlavním cílem probíhajících kurzů je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky na jaře 2023.

Obrázek k článku Ukončení podzimního semestru přípravných kurzů z matematiky

Podzimní semestr letošních přípravných kurzů z matematiky skončí 12. hodinou v ÚT 6. 12. 2022. Zimní semestr začne v ÚT 10. 1. 2023 v obvyklých časech.

Obrázek k článku Začaly přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z  matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ zdárně začaly 20. 9. 2022 a pokračují 2. hodinou 27. 9. (ředitelské volno na AG se těchto kurzů netýká).

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ

Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

Obrázek k článku Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2022

Zkouška se konala 29. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách. Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním.

Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto

se bude konat v ÚT 29. 3. 2022, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z  řad kurzistů i veřejnosti.

Obrázek k článku Přípravné kurzy - hodina 1. února se ruší

Vážení rodiče! Vzhledem k nemoci vyučujícího se ruší úterní hodina 1. února, kurzy budou normálně pokračovat od 8. února 2022 v obvyklých časech.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ pokračují zimním semestrem od 11. 1. 2022.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky - informace k zimnímu semestru

Zimní semestr matematických kurzů začíná 11. 1. 2022

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Stránky