Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ

Vážení rodiče!

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejobávanější matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují. Po dobrých zkušenostech z minulých let dělíme náplň kurzů do dvou prakticky nezávislých semestrů.

  • V Podzimním semestru (do Vánoc 2022) budeme především opakovat a procvičovat látku 4. a 5. třídy, občas s mírným rozšířením.
  • V Zimním semestru (leden-duben 2023) se pak zaměříme především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem.

Cílem práce v obou semestrech bude, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky na jaře 2023 účastníky kurzů překvapila co nejméně.

Kurzy probíhajív budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to v ÚTERÝ: buď 13.50-14.35, anebo 14.45-15.30, anebo 15.40-16.25. Sraz v přízemí vždy 5 min před začátkem kurzu.

Zahájení: ÚT 20.9. 2022.

Cena za 1 semestr je 1200 Kč/os, za oba semestry 2000 Kč/os.

Platba hotově na 1. hodině, jiné způsoby lze dohodnout na tel. 226 211 211.

Přihlašování přes webový formulář již bylo ukončeno, domluvte se případně přímo s vedoucím kurzů.

Dotazy, připomínky: Z. Lauschmann – osobně v době konání kurzů, e-mail: kurzy.m@arcig.cz, též tel. 776 153 793.

Věříme, že pozorným účastníkům kurzy i tentokrát významně pomohou!

Za AG 6. 5. 2022 RNDr. Zdeněk Lauschmann, vedoucí kurzů

Galerie: 
Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ