Přijímačka z matematiky nanečisto

se bude konat v ÚT 29. 3. 2022, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

Zkouška proběhne v budově AG (adresa viz výše) – zast. MHD Náměstí Míru, sraz ve vestibulu školy vždy 5 minut před začátkem hodiny.

Kurzisté – nepodávají přihlášku, zkouška je pro ně součástí kurzu, a tedy zdarma.

Pozor na změnu časů!: 1. skup. 13.50–15.00; 2. skup. 15.15–16.25; 3.skup. 16.40–17.50 (posuny kvůli čistému času práce 60 minut)

Veřejnost přihlášky mailem do 25. 3. 2022 (adresa viz níže, stačí jméno a příjmení); přihlášení přijdou na třetí hodinu 16.40-17.50cena 200 Kč, platba hotově na místě.

S sebou: psací a také rýsovací potřeby, nekurzisté účastnický poplatek.

Vlastní zkouška je písemná, jde o 14–16 úloh, jen u některých se volí odpověď z nabídky, aspoň v jedné úloze se rýsuje. Píše se do záznamového archu. Čas práce 60 minut.

Vyhodnocení + komentáře k jednotlivým úlohám: ÚT 5. 4. 2022 ve stejných časech tj. 13.50–15.00 resp. 15.15–16.25 resp. 16.40–17.50, sraz vždy 5 minut před začátkem hodiny.

Přihlášky, dotazy, připomínky: kurzy.m@arcig.cz, lauschmann@arcig.cz

Přihlášky přijímáme do vyčerpání kapacity zkušební místnosti, rozhoduje datum podání.

Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann, 776 153 793

4. 3. 2022

Galerie: 
Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto